100-wattaren med ny kategori från studenter

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2018-05-09

 | 

PUBLICERAD 

2018-05-09
18 studentgrupper från Berghs tävlade om att ta fram en ny kategori för 100-wattaren, tävlingen som belönar effektiv reklam.
Arbetsgruppen från Berghs.

Briefen från Sveriges Annonsörer löd: ”Reklam har en enorm makt och påverkan, så vilket ansvar har och tar annonsörer för sin reklam och hur kan de ta mer ansvar när det kommer till psykisk ohälsa och skeva ideal?”.

Med den fick 100 studenter från Berghs arbeta i två dagar för att hitta idéer och koncept. Till slut var det en enhällig jury som valde ut 100-fattaren som vinnare. Gruppen, som bestod av Sara Sällberg, Lamin Ceesay, Denise Nyberg, Sanna Gustavsson, Nathalie Blücher, Victor Lindkvist och Mikaela Sandström, tog fram konceptet för ett specialpris inom tävlingen. 100-fattaren kommer att mäta en annan typ av effekt, effekten av att ta ansvar, och delas ut till en kampanj där man har fattat konsekvenserna av ens reklam och arbetar med att motverka skapandet och spridandet av skeva skönhetsideal och arbetar ansvarsfullt och aktivt med mångfald och inkludering.

– Nivån på bidragen som studenterna presenterade var genomgående väldigt hög. Vinnaren, 100-fattaren, lyfter problemet och ansvarsbilden av reklamen på ett smart sätt och vi tror att genom att lyfta fram goda exempel kan vi inspirera fler att göra än bättre och mer ansvarsfull och inkluderande kommunikation, säger Tero Marjamäki, pressansvarig på intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.

– Vi är jätteglada över att Sveriges Annonsörer valde att förverkliga 100-fattaren. Även om anledningarna till psykisk ohälsa kan vara flera, så är vi övertygade om att reklam som når unga kan vara en bidragande faktor. Vi själva ska snart ut i branschen och utifrån vetskapen om den inneboende makten i kommunikation så vill vi uppmärksamma problemet på ett sätt som uppmuntrar och motiverar människor att arbeta för att lösa problemet istället för att enbart komma med pekpinnar. Med det sagt så hoppas vi att fler där ute fattar effekterna av den kommunikation man skapar, tar ansvar och arbetar för att motverka de negativa konsekvenserna den kan leda till, säger vinnargruppen i en kommentar.