Ny look för BAU

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2019-11-22

 | 

PUBLICERAD 

2019-11-22
Tillsammans med Banker Wessel har BAU, Byrån för Arkitektur & Urbanism, tagit fram en ny identitet med input från hela verksamheten.

Den nya identiteten inkluderar nya färger, ett grafiskt program för lokalerna, eget typsnitt och ny webb. I samarbetet har alla anställda svarat på enkäter och uppdraget är enligt arkitektbyrån en del i deras utvecklingsarbete för att på ett relevant sätt spegla det som karaktäriserar den starka interna kulturen: bredden i de komplexa uppdragen och den platta organisationen.

Det nya typsnittet är inspirerat av byråns logotyp.

— Det känns jätteroligt att ha fått ett nytt grafiskt formspråk och en ny hemsida som fångar och visar upp vår identitet och karaktär säger Kristin Gausdal, partner på BAU och marknadsansvarig, och fortsätter:

— Det är viktigt för oss att ha en grafisk identitet som hänger ihop med vår företagsidentitet. Vi vill att bredden i våra projekt, variationen i form, program och storlek, ska kunna presenteras på ett projektunikt sätt, men med en tydlig avsändare. Vi vill att den grafiska identiteten ska famna brett, vara öppen och tillåtande samtidigt som den skall vara igenkännbar och personlig. Vi vill att den ska uttrycka en personlighet och rymma oss alla som individer. Vi tycker att Banker Wessel har gjort ett strålande arbete med att fånga det lekfulla, nyfikna hos oss och att den grafiska profilen visar det genuina intresse för arkitektur, form och färg som finns här – och att de har givit oss ett grafiskt ramverk och identitet som vi kan känna oss hemma i.

Det nya, specialritade, typsnittet är en stor del av den grafiska profilen. Bau Rounded är inspirerat av BAU:s existerande logotyp.

— Vi ser det som ett skelett eller den bakomliggande konstruktionen i de mycket bredare bokstavsformerna som utgör BAU. Vi arbetade sedan fram typografiska mönster utifrån de specialritade bokstäverna där vi lekte ytterligare med konstruktionen, berättar Ida Wessel på Banker Wessel och fortsätter:

— BAU är ett öppet och generöst kontor. Vi ville skapa en visuell identitet och website där mycket fick ta plats. Inte bara de färdiga, imponerande, byggnaderna utan allt: processen, aktiviteterna, lusten att arbeta och gemenskapen. Vi ville skapa en identitet som visade på BAU:s särart och på så sätt också attraherade rätt medarbetare. Genom att introducera en materialkänsla, en lite dämpad färgskala och en lekfullhet i grafiken så har vi velat knyta an till den hantverksskicklighet som präglar både arkitekter och grafiska formgivare.