Att handskas med kommittéerna

TEXT 

Sara Wilk

ÄNDRAD 

2016-05-31

 | 

PUBLICERAD 

2016-05-31
Att arbeta inhouse innebär att en möter flera kritiska grupper med åsikter om ens arbete. Så här tänker Prarthana Johnson, head of design, och Gerrit Kaiser, senior design lead, på Soundcloud om möjligheterna och utmaningarna med respektive kommitté.

All hail the committee var titeln när Prarthana Johnson och Gerrit Kaiser från Soundcloud talade på Typo Berlin. Deras föreläsning tog avstamp i den värld som designers kan finna sig i när de jobbar inhouse med en digital tjänst. I ett företag står du inte ensam, du befinner dig i en organisation – och däri finns flera olika kommittéer att hantera, konstaterar de.

Foto: Gerhard Kassner, Monotype, Typo Berlin
Foto: Gerhard Kassner, Monotype, Typo Berlin

Användarna
Soundcloud, tjänsten som gör det möjligt att både lägga upp och lyssna på musik, föddes 2007. I dag har den runt 175 miljoner lyssnare i månaden och innehåller material från 12 miljoner artister. Och just användarna är den första kommittén, menar Prarthana Johnson och Gerrit Kaiser. I en digital miljö blir allting granskat. Men det ger också möjlighet att använda data och interaktion.

– Men vi sysslar inte med, och vill inte arbeta med, demokratisk design. Du måste vara försiktig med vilka frågor du ställer, och akta dig för frestelsen att göra allt som dina användare vill ha. Att veta när du ska lyssna, och när du inte ska göra det, är nyckeln, säger Gerrit Kaiser.

Pressen
I sitt arbete på Soundcloud håller de hela tiden koll på vad tidningar, bloggar och sajter – som utgör den andra kommittén – skriver om tjänsten. För ofta kan artiklarna och reportagen bidra med insikter kring vad som fungerar och inte. De berättar att Engadget till exempel skrev en artikel om att deras abonnemangstjänst lämnade lite att önska, vilket ledde till att de arbetade om modellerna. Dessutom kan pressen ge en bild av vad konkurrenterna sysslar med.

Internt
Inom organisationerna finns flera olika saker att ta hänsyn till. Data, till exempel. På Soundcloud pratar man dock inte om datadriven design, konstaterar de, utan istället om datainformerad design – all statistik måste tolkas.

– Användarnas behov förändras. Men reglerna för designers förändras också. Dessutom har design tagit en plats vid ledningsbordet. Du kunde inte ha valt en bättre tid att vara designer, säger Prarthana Johnson.