Ett sista tryck

Precis som så många andra tidskrifter före oss, så har vi tvingats acceptera att alldeles för få i dag är villiga att betala för att läsa. Det är oavsett om det är i digital …

Retail slår tillbaka

Det var en frustrerad – men inte utslagen – grupp marknadschefer som på Dmexco berättade om hur retail står sig i förhållande till Amazon och Alibaba …

Utmaningar på årets Dmexco

Det är marknadscheferna som driver utvecklingen i företaget. Det är de som först luktar sig fram till de nya trenderna och vad som kan behövas i framtiden. Ändå är det …