Autodesk fortsätter i Adobes fotspår

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-09-08

 | 

PUBLICERAD 

2015-09-08
Prenumerationslösningar ökar i Autodesks sortiment under nästa år.

Övergången från stående licenser till prenumerationsmodell har pågått under en längre tid för Autodesk – redan 2013 skrev vi om deras kommande prenumerationslösning för Autocad, Maya och andra program. Tidigare i år gick Autodesk ut med att de skulle sluta sälja stående licenser för de flesta av deras individuella produkter, och nu har de meddelat att även programmen i Autodesk design & creation suites kommer att gå under en prenumerationsplan.

– Sättet vi designar och skapar saker håller på att förändras: alla branscher störs av förändringar i produktion, efterfrågan och produkter. Autodesk tar till sig den nya normen och utvecklar vår verksamhet så att kunderna kan frodas i deras. Att ge kunderna flexibiliteten i att kunna prenumerera på programvarulösningar som passar deras behov sätter dem i en bättre position att konkurrera i denna nya eran, säger Andrew Anagnost, överordnad vice vd för bransch- strategi- och marknadsföring på Autodesk.

Planen är, enligt Autodesk, att avveckla de stående licenserna för majoriteten av deras individuella produkter till 31 januari nästa år. För Autodesk design & creation suite hamnar avvecklingen den 31 juli nästa år.

Skärmavbild 2015-09-08 kl. 09.29.32
Autocad design suite. Bild: Autodesk