Bedow inspireras av Fibonacci i nytt pastaprojekt

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2021-09-03

 | 

PUBLICERAD 

2021-09-03
Matkedjan Coop har under många år sålt sin egen pasta. Med ett växande sortiment kunde de dock konstatera att förpackningarna vuxit ur den grafiska formen. Bedow hittade lösningen, i Fibonaccis berömda talserie.

När Coop i slutet av 2018 beslutade att göra om designsystem för pastasortimentet i stort, landade uppdraget hos byrån Bedow

Då förpackningarna tidigare varit svåra att särskilja ville Coop satsa på en mer distinkt identitet för varje sort. Det skulle göra det enklare för kunden att navigera bland pastasorterna och i slutet av 2018 beslutade Coop att göra om designsystem för pastasortimentet i stort.

Samtidigt skulle produktlinjen ha en tydlig gemensam profil, med en flexibel och modern design som stack ut ur mängden.

Med briefen i åtanke och Italien i sikte började Bedow fila på ett nytt designsystem, där den övergripande layouten behövde vara applicerbar på hela sås- och pastasortimentet.

– Det var viktigt för oss att vi förankrade designen i pastans ursprung – Italien. Med det sagt så var det inte nödvändigt att den behövde se klassiskt italiensk ut, säger Anders Bollman, creative director på Bedow.

Här valde Bedow att hämta inspiration från ett något oväntat håll, nämligen Leonardo Fibonacci. Den italienska matematikern gjorde sig ett namn på medeltiden för sin talserie, där de två föregående talen adderas och bildar nästa tal i serien.

Vidare upptäckte han även att det fanns ett samband mellan talserien och det gyllene snittet, med värdet 1,618. Genom att dividera ett givet tal med det föregående, kommer man närmre det gyllene snittet ju högre upp i talserien man kommer.

Genom att låta den proportionen ligga till grund för rutnätets uppbyggnad, kunde Bedow skapa ett system som skulle vara applicerbart på ett brett spektrum av produkter.

– Vi behövde ta fram ett flexibelt designsystem som skulle fungera på flera olika format och till många olika pastasorter. Fibonaccis talserie var därför väldigt användbart och han var ju dessutom italienare, säger Anders Bollman.

Utefter talserien byggdes designen av färgade boxar. Som genomgående kulör valdes en mörkblå nyans tillsammans med unika färgkombinationer för varje förpackning.

– Vi tog fram förslag på färger och sedan har Coops inhouseteam valt färgerna för de olika pastasorterna så att kunderna tydligt kan se skillnaden mellan Fusillin och Pennen, förklarar Anders Bollman.

Huvudtypsnittet är Coops eget.

– Pastan har däremot unika sifferkoder och de olika siffrorna valde vi att lyfta fram med Commercial Types, spaghettiliknande, Dala Prisma.
Den nya förpackningsdesignen lanserades i somras och rullar ut på marknaden kontinuerligt under hösten, avslutar Anders Bollman.

Artikeln uppdaterad 2021-09-03

Anders Bollman, creative director på Bedow. Foto: Pressbild.
Anders Bollman, creative director på Bedow. Foto: Pressbild.
Foto: Pressbild.
Foto: Bedow.
Rutnätet utefter det gyllene snittet – 1,618.
Foto: Bedow.
Foto: Pressbild.
Foto: Pressbild.
Foto: Pressbild.
Foto: Pressbild.
Foto: Pressbild.
Foto: Pressbild.
Foto: Pressbild.
KFs spaghetti-förpackning från 50-talet.
Foto: Coop.
Foto: Coop.