Berghs slopar Grad Show

TEXT 

Hanna Jangenfeldt

ÄNDRAD 

2019-04-25

 | 

PUBLICERAD 

2019-04-25
Berghs slopar den årliga Grad Show – studenternas slututställning. Istället väntas Berghs Festival, som enligt skolan ska vara ett nytt, lekfullt evenemang för en mer gemensam upplevelse.

— Med Berghs Festival och hela festivalformatet är vår ambition att tydliggöra branschens yrkesroller som ibland kan uppfattas som komplicerade och därigenom även locka nya målgrupper. Vi vill göra kommunikationsvärlden mer tillgänglig och inbjudande – eventet ska spegla nyfikenhet och positivitet, säger Isabelle Kvist som studerar Public relations.

Inträdet kommer att vara gratis och programmet kommer att bestå av föreläsningar, workshops, utställningar och paneldebatter till musik, underhållning och fest.

— Det intressanta med årets upplägg är att vi kommer att gå från utställning, som varit kutym bland kommunikationsskolor, till en mer inbjudande och gemensam upplevelse. Det ligger i tiden att aktivera besökaren istället för att bara passivt titta på, säger Christopher Waldekrantz, Marknadschef på Berghs.