CAP&Design byter chefredaktör

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2015-01-22

 | 

PUBLICERAD 

2015-01-22

Sara-Wilk

– Antalet grafiska formgivare har inte blivit färre. Men de har flyttat ut och sitter i större utsträckning ute i verksamheter eller på en marknadsavdelning. Där finns andra behov och vi vill anpassa CAP&Design till detta, säger Peter Ollén, vd på AGI Publishing House, som i somras förvärvade CAP&Design från IDG.

– Som ny chefredaktör har vi anställt Sara Wilk, som är utbildad journalist med stor kärlek till just den här tidningen. Samtidigt har befintlig marknadschef Natanja Friedrich – som framgångsrikt fått våra events att växa både i storlek och kundnöjdhet – fått ansvar för hela affärsområdet.

– Vi väljer att se tidning, webb, nyhetsbrev, TV och events som en enhet. Mitt fokus kommer att ligga på att utveckla den befintliga affären och utveckla nya produkter. Jag kommer också fokusera på nya kreativa lösningar och samarbeten, säger Natanja Friedrich.

– Innehållet i tidningen kommer framöver både att bestå av CAP och Design, säger Peter Ollén. CAP (Computer Aided Publishing) var tidningens ursprungliga namn. Det handlar om att testa och presentera de hjälpmedel som finns för formgivaren att göra ett bra jobb. Detta gäller oavsett om denne sitter på en marknadsavdelning eller en specialiserad kommunikationsbyrå, som är tätt sammanflätad med sina uppdragsgivare. Att formgivaren då känner till de redskap som finns för att exempelvis arbeta med personaliserad kundbearbetning eller redigera video, är helt centralt.

– Design är givetvis fortsatt viktigt och helt centralt. Här kommer vi att bredda bevakningen, så att den är relevant för företag i hela Sverige. Det kommer framöver också att finnas reportage från övriga Norden och världen – framför allt USA.

– Vi har fått ett stort förändringsmandat, säger chefredaktör Sara Wilk. Vi börjar med strukturen och vad vi ska kommunicera genom vilken kanal. Det arbetet görs med hjälp av en tät dialog med våra läsare. Sedan kommer vi att göra om både hemsida och tidningslayout från grunden. Jag har arbetat med tidningen i flera år, så jag tror mig kunna förbättra, samtidigt som våra läsare kan känna trygghet i att det som varit bra finns kvar.

Chefredaktör Sara Wilk, sara.wilk@capdesign.se, 0704-10 47 05

Affärsområdeschef Natanja Friedrich, natanja@capdesign.se, 0707-68 41 76

VD Peter Ollén, po@agi.se, 0730-29 87 33