Glass och Systembolaget med Jonas Frank

Vissa illustratörer har ett så unikt och personligt uttryck att man på långt håll kan koppla direkt vem som står bakom formgivningen. Jonas Frank är en …

Dalarna sammanflätar dåtid med framtid

När Söderhavet tillsammans med Placebrander förra året fick i uppdrag att ta fram en ny identitet till Dalarna ville de lyfta länets rika historia – men lika …

Grönsaker får liv i Tuggs rebrand

I en bransch med hård konkurrens gäller det att ha ett visuellt språk som sticker ut ur mängden. När hamburgerkedjan Tugg skulle rebranda landade …

Punkig postmodernism på Grammisgalan

Sedan 1969 har Grammisgalan uppmärksammat och premierat artister, musiker och kreatörer på den svenska musikscenen. Årets identitet är en hyllning …