Dalmåleritypsnitt som slutprojekt

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-05-09

 | 

PUBLICERAD 

2016-05-09
Heredeno är ett typsnitt med rötter i Dalarna från 1600- och 1700-talet som är framtaget av Berghs-studenten Karl-Johan Sanfer.

I sitt slutprojekt i utbildningen Grafisk Design på Berghs valde Karl-Johan Sanfer att skapa ett digitalt typsnitt från dalmåleri. Han är född och uppvuxen i Leksand, vilket bidragit till att han vill bidra till att bevara och visa sin uppskattning till konstformen.

– Som slutprojekt i min grafisk design-utbildning på Berghs har mitt mål varit att göra någonting som sticker ut bland andra studentarbeten samtidigt som det representerar vem jag är och var jag kommer från. Med detta typsnitt vill jag bevara en viktig historisk del av både typografi och kultur från Dalarna, för ett modernt och digitalt användande, säger Karl-Johan Sanfer.

Inspirationen för typsnittet ska vara hämtad från den skrift som ofta finns i dalmålningar från 1600-talets sista hälften och i början av 1700-talet. Det är döpt till Heredeno, ett namn som härstammar från ett dombrev daterat till 1325, i vilket en by utan för Leksand omnämns som Heredeno. Den byn heter idag Häradsbygden, där Karl-Johan är född och uppvuxen.

Tecknen är konstruerade på ett rutnät baserat på det duodecimala talsystemet, enligt Karl-Johan Sanfer. Även alla punkter, som typsnittets former och linjer utgår ifrån, förhåller sig till talet 12. Detta för ge varje tecken ett konsekvent uttryck, en dynamisk konstruktion och jämn svärta i typsnittet.

– Jag mätte de ursprungliga tecknen och kom fram till en medelstorlek, från vilken jag har utgått när jag har ritat varje tecken för hand med en bred kalligrafipenna. Därifrån har jag återskapat dem digitalt i typsnittsprogrammet Glyphs, säger han.