DDB Stockholm tappar något

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-08-05

 | 

PUBLICERAD 

2015-08-05
Både totalomsättning och byråintäkt ökade för DDB Stockholm under 2014, från 304 till 333 miljoner kronor samt från 165 till 182 miljoner. Rörelseresultatet landar dock på 31 miljoner jämfört med 35 miljoner i fjol.

I sin redovisning talar bolaget att fokus legat på den digitala transformationen och integrationen av ett digitalt helhetserbjudande. De säger vidare att utvecklingen av DDB Stockholm är helt i enlighet med den plan som lades i början av året.

De reserverar sig dock för framtiden genom att lyfta fram det fortsatt osäkra konjunkturläget.