De brandar om till Shomei

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2019-12-06

 | 

PUBLICERAD 

2019-12-06
Det nya, kreativa kommunikationshuset Shomei lanserades i somras när Kelly and Plings ägare brandade om den tidigare reklam- och PR-byrån.

Byrån, som tidigare var Kelly and Pling, går nu under namnet Shomei, som betyder signatur på japanska. När CAP&Design pratade med byråns art director Louise Berling Kelpe, creative director Anna-Karin Elde och account manager Nina Pierre, förklarade de bakgrunden till namnvalet.

— Inför bytet gjorde vi många workshops med hela byrån – alla var med på tåget för att hitta rätt vision för byrån. Det var viktigt för Helena och Erik (Wittbom och Höglund, byråns ägare reds. anm) att alla var involverade och fick berätta om sina drömmar och visioner. Namnet i sig hänger tätt ihop med företagets värdgrund, det är viktigt att ta hand om det artistiska uttrycket och namnet kunde innehålla idén om att vi hela tiden ska kunna sätta vår signatur på de jobb vi gör.

De tillägger att de dessutom ville titta åt ett annat håll än majoriteten av media- och byråvärlden, och valde därför att titta österut för inspiration till namnet snarare än västerut.

Mycket skissarbete gick in i redesignen.

Med det nya namnet kom en omgörning av hela företaget. Byrån hade vuxit i många år, från en renodlad reklam- och PR-byrå till någonting större. Hos ägarna fanns en vilja att skapa ett mer integrerat kommunikationshus.

— Det vi ofta stötte på i arbete med kunden, när många andra aktörer var inblandade, var kunskaps- och informationsförlust mellan alla olika parter. Vi ville samla de olika kompetenserna på ett och samma ställe, det blir mer effektivt för kunden och för oss.

Gruppen berättar att det tagits emot väl av kunder, då Shomei har bättre koll på detaljerna när de ansvarar för hela kedjan.

Med omgörningen kom även en redesign. Det visuella uttrycket för kommunikationshuset har gjorts om helt, och i det arbetet har det varit viktigt att behålla kärnan i arbetet.

— Det har varit en process att gå igenom allas tankar och viljor, men det är viktigt att ha en gemensam essens, en kärna som kan spridas ut i alla delar av arbetet. Vi ville också gå igenom hela processen själva för att också kunna erbjuda det upplägget av förändringsarbete för våra kunder.

Den nya formen är inspirerad av sol och skugga, som skapar ett arkitektoniskt uttryck. Gruppen menar att namnet och byrån blir vad de själva laddar det med, så det var viktigt att hålla den idén i alla delar av identiteten.

— För oss var det viktigt att typografi, färg och uttryck alla innehåller sol och skugga. Det representerar livets flöde, att gå hela vägen – precis som arbetet vi gör.

Den typografiska stilen de valt är någonting som kan liknas vid en relief på en husvägg, eller nedtryckt i sanden, eller på en klippa. Den ska skapa känslan av någonting som solen kan passera över. Display-typsnittet de använder är Blåkulla som är ritat av My Longley, som ska vara inspirerat av solens sken genom persienner. De använder också typsnittet Lyon display och text, ritat av Kai Bernau.

Logotypen i sig har de gjort flexibel, och dess signatur-S kan belysas på olika sätt för att skapa känslan av sol, skugga och tiden som rör sig över dagen. Även i färgskalan blir skuggan och solen synlig. De har tagit fram ett profilprogram vars färger känns pigga och naturbaserade.

— Vi ville ha en färgskala som indikerade nya element för oss. En naturbaserad skala, men också pigga gröna och klara blå som bryter upp skalan på ett vackert sätt, samtidigt som de hänger ihop.

Det var viktigt att färgskalan var användbar över plattformar, och att det fanns ett rörligt spann.

— Vi ville ha någonting vi kunde arbeta med på fler sätt, där vi kunde belysa uppgifter på olika sätt. Det finns en risk i det, att ha så många färger. Men vi ville vara modiga och låta färgerna ta för sig. Vi valde en skala som vi gillade rakt ur hjärtat, någonting vi kunde enas om. Den var lite oväntad och den skavde lite för några först. Det också kändes lite härligt, att den inte var helt förväntad.

Visionen för företaget har påverkat hela processen för det visuella uttrycket, berättar gruppen. Men ”We turn every piece of work into a piece of art” gäller inte bara för design, utan även för tidsplaner, möten och arbetssätt.

— Det handlar om yrkesstolthet, att kunna besluta sig för när något är klart, och då sätta sin signatur på det. Ett förhållningssätt till våra dagliga uppgifter.

Från vänster: Louise Berling Kelpe, Nina Pierre och Anna-Karin Elde.