Demokratisering i varumärkesstrategin

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2018-07-30

 | 

PUBLICERAD 

2018-07-30
Det svenska fintechbolaget Instantors nya form beskrivs som artificiell intelligens konceptualiserad i bild och form, enligt Essen International.

Instantors nya identitet rullas nu ut på 25 marknader i Europa, Syd- och Nordamerika samt Asien. Uppdraget, som gick till Essen International, gick ut på att förmedla komplexa produkter med hjälp av text, bild och form samt spegla framtidens banklösningar på ett intuitivt sätt, enligt byrån. Det har inneburit en ny varumärkesstrategi, identitet, och digital design där alla delar utgått från att göra komplex data begriplig och intuitiv.

— Alla våra projekt är samarbeten. Resultatet beror därför inte bara på vår kompetens, utan också på kundens ambition och förmåga. Instantor är i detta avseende en underbar samarbetspartner. De kan sin sak, är tydliga med sina önskemål, och vågar lita på vår expertis i de frågor där vi har mer erfarenhet, säger Fredrik Franzén, client director på Essen International.

Raiha Buchanan, marknadschef på Instantor, berättar att företaget befinner sig i en tillväxtfas där de växer både på längden och bredden. Under 2018 räknar de med att gå in i fem nya marknader och lansera fler avancerade lösningar för deras kunder.

— Det är viktigt för oss att vår vision, om att demokratisera finansbranschen, återges i varumärket. Essen har gjort ett fantastiskt jobb i att ta fram ett manér som på ett enkelt och attraktivt sätt speglar komplexiteten i våra produkter och vår kunskap inom analys av bankdata, säger Raiha Buchanan.