Ensamrad gäller efter horunge-kampanj

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-09-21

 | 

PUBLICERAD 

2016-09-21
Under två år har Svenska Tecknare kampanjat för att diskutera och försöka byta ut den typografiska termen horunge. Nu har Språkrådet tillsammans med Svenska Tecknare lämnat en officiell rekommendation för en ny term – ensamrad.
Bild från panelsamtal från Bokmässan i Göteborg 2015 med rubriken "Horunge - Vad ska det heta?". Från vänster: Ika Johannesson (moderator), Lena Lind Palicki (Språkrådet) och Vejde Gustafsson (formgivare och initiativtagare till kampanj). Foto: Jenny Gustafsson
Bild från panelsamtal från Bokmässan i Göteborg 2015 med rubriken ”Horunge – Vad ska det heta?”. Från vänster: Ika Johannesson (moderator), Lena Lind Palicki (Språkrådet) och Vejde Gustafsson (formgivare och initiativtagare till kampanj). Foto: Jenny Gustafsson

– Jag är väldigt nöjd med att det initiativ Svenska Tecknare tog med Horungekampanjen nu har lett fram till en formell rekommendation från Språkrådet. Jag är som yrkesverksam grafisk formgivare glad över att ett på så många sätt omodernt och i sammanhanget mycket märkligt uttryck, bytts ut mot ett bättre och mer funktionellt ord, säger Vejde Gustafsson, ad och grafisk formgivare samt initiativtagare till Horungekampanjen.

Av de förslag som kom in till Svenska Tecknare under kampanjen fick ensamrad många röster. Andra förslag var sladdis, busunge och blindtarm. Förslaget på ny rekommendation har varit ute på remiss från Svenska Tecknare till aktörer i branschen och medlemmar samt Språkrådetssamarbetsorgan och har fått mycket positivt gensvar, enligt Svenska Tecknare. Även Terminologicentrum TNC ska ha ställt sig bakom rekommendationen.