Ett demokratiskt och matematiskt budskap

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-03-11

 | 

PUBLICERAD 

2016-03-11
Efter 100 år av massiva sammanställningar valde Statistiska Centralbyrån att arbeta med byrån Kolossal för att förmedla aktuell och pålitlig statistik till en yngre målgrupp.

SCB-affischer-3-kolossal-se_

Uppdragsgivare  Statistiska Centralbyrån, SCB.
Byrå  Kolossal.
Målgrupp Unga (10–18 år) och ovana användare.

Uppdrag
Sedan 1914 har SCB gett ut Statistisk Årsbok, en sammanställning av bilden av Sverige. För att möta dagens förutsättningar beslutade man att istället lansera Sverige i siffror – en digital plattform med statistik för unga och ovana användare. Kolossal fick uppdraget att ta fram ett visuellt koncept för Sverige i siffror. Det behövdes ett uttryck som kunde tillämpas på den nya sajten för att lyfta statistikurval, men också stödjande och intresseväckande material i andra kommunikationskanaler.

Mål
Målet var att öka kännedomen om SCB och tillgängliggöra statistik för grupper som i dag inte använder sig av den.

Arbetsgång
Konceptet skulle baseras på SCB:s befintliga grafiska profil men utvecklas för att bättre tilltala unga och ovana användare. Med den breda målgruppen och de varierande behoven, behövdes ett flexibelt uttryck. Byrån ville att statistiken och budskapen skulle kännas angelägna och vara visuellt starka utan dekorativa element. Därför adderades bland annat ett mer uttrycksfullt typsnitt samt ett manér för att göra illustrationer av både budskap och statistik.

Resultat
SCB har fått väldigt bra respons från olika håll efter lanseringen, konstaterar byrån. Bland annat från lärarna som är en central målgrupp för att nå de unga, den tryckta kortversionen av statistiken har toppat beställningslistan på utbudet.se där de beställer skolmaterial. Antalet besökare på webben ökade kraftigt under perioden efter lanseringen och trafiken är fortfarande hög jämfört med tidigare. Sverige i siffror har även fått utmärkelsen Årets Statistikfrämjare.

SCB-Sverige-i-siffror-6-kolossal-se_

SCB-Sverige-i-siffror-utstallning-8-kolossal-se