Ett starkare varumärke med semiotik

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2018-03-27

 | 

PUBLICERAD 

2018-03-27
Karin Sandelin berättar vad Kantar Sifos Sensemiotics kommer att prata om på CAP&Design Live – Den grafiska profilen.
Martin Ljungdahl Eriksson, ljudstrateg; Hanna Stolpe, semiotiker; Karin Sandelin, semiotiker och affärsområdesansvarig; Thierry Mortier, semiotiker.

Karin Sandelin och Hanna Stolpe från Kantar Sifos Sensemiotics kommer att inta scenen på CAP&Design Live – Den grafiska profilen 3 maj på Berns i Stockholm. Där håller de föreläsningen Stärk varumärket med emotionell konsekvens. Vi tog ett snabbt snack med Karin inför eventet.

Vad kommer ni prata om på CAP&Design Live – Den grafiska profilen?
— Vi kommer att prata om hur semiotik och emotionalitet kan användas för att bygga ett starkare, tydligare och långsiktigt mer trovärdigt varumärke.

Varför är det viktigt?
— Med den ökade digitaliseringen är våra kontaktytor fler än någonsin. Det ställer högre krav på en sammanhållen varumärkesidentitet genom alla kanaler.

Vad vill ni att publiken ska ta med sig från dagen?
— Inspiration och en känsla av att det finns bra verktyg för att prata om hur den visuella identiteten ska stärka varumärket.

 Var hittar du din inspiration?
— I konstnärliga uttryck och i det vardagliga, inspiration kan finnas i detaljer som är så närvarande att vi inte ser dem.