"Experimentera med den verkliga världen”

TEXT 

Sara Wilk

ÄNDRAD 

2016-02-19

 | 

PUBLICERAD 

2016-02-19
Joe Coppard driver, tillsammans med kollegan Fredrik Heghammar, Another Tomorrow. Det är en ny typ av creative tech shop som hjälper kunderna att förklara, visualisera och förverkliga idéer. På Digital Crunch i april föreläser han om hur man främjar innovation genom en mer agil approach.

anothertomorrow1_

Under eventet berättar Joe Coppard om alternativ till den traditionella produktionsmodellen, som handlar om att ta fram och testa idéer snabbare. Istället för att spendera månader och pengar på en enda idé, som kanske misslyckas.

Varför är det viktigt?
– Världen förändras snabbare än någonsin – miljön, tekniken och politiken – ändå är innovationstakten den långsammaste på årtionden. Det finns så många olika möjligheter att nå människor i dag, men för att kunna utforska dem måste företag experimentera med den verkliga världen – snabbt. Och det bästa sättet att göra det på är prototyping.

Hur arbetar man med förändringsprocessen?
– Vi tror att ett förändringsarbete inom en organisation inte kan vara begränsat till ett litet antal personer. Genom att ge individer och arbetsgrupp verktyg att utforska framtidens möjligheter är chanserna till förändring mycket större.