Formgivare poängterar vikten av papper i ny bok

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-10-07

 | 

PUBLICERAD 

2016-10-07
The Book of 12 är ett projekt beställt av Antalis, där 12 internationellt kända grafiska formgivare intervjuats av författaren och designskribenten Véronique Vienne.

antalis-book

I projektet berättar de om hur de ser på papprets roll i vår alltmer digitala värld. Intervjuerna finns samlade tillsammans med exempel på deras alster i tolv anteckningsblock som under namnet The Book of 12.

Två frågor utgjorde utgångspunkten för projektet: Är valet av papper en del av den kreativa processen för dagens designers? Och kan valet av papper påverka genomslagskraften hos ett budskap, en idé eller ett koncept?

Formgivarna som deltar i projektet är: Hans Wolbers från Nederländerna, Reza Abedini från Iran, Michal Batory från Polen, Catherine Zask från Frankrike, Elaine Ramos från Brasilien, Leonardo Sonnoli från Italien, Eike König från Tyskland, Milton Glaser från USA, Park Kum-jun från Sydkorea, Flavia Cocchi från Schweiz, Kaija Korpijaakko från Finland och Daniel Eatock från England.

”En datorskärm kan aldrig ge samma känslomässiga upplevelse som ett papper …”, ”om du väljer fel papper uppstår ingen magi …”, ”pappret är lika viktigt som typsnittet eller färgen …”, är några axplock av kommentarerna.

– Som Europas ledande pappersleverantör är vi övertygade om att papper kan tillföra ett mervärde, dels i form av en taktil känsla och en förmåga att skapa bestående intryck, och dels en förmåga att förstärka ett koncepts eller ett budskaps genomslagskraft, säger Xavier Jouvet, marknads- och inköpschef på Antalis International, och fortsätter:

– Med projektet The Book of 12 ville vi ta reda på vad grafiska designers och konstnärer anser om papprets roll i en värld som blir allt mer digitaliserad. Av deras svar framgår tydligt att papper fortfarande är ett unikt medium som ger en emotionell upplevelse som digitala medier inte kan mäta sig med, och att det är en källa till inspiration för dem. Men vi ska inte ställa papper och digitala medier mot varandra – de kompletterar varandra och har båda en viktig roll att spela i kommunikationssammanhang. Och den rollen fortsätter att utvecklas i takt med de senaste tekniska landvinningarna.

antalis-1_0019ok-800x785