Förnyelse för Sepaf

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-01-15

 | 

PUBLICERAD 

2016-01-15
En ny logotyp och ett uppdaterat varumärke är aktuellt hos branschorganisationen Sepaf, som förnyats av Cloudberry och Amigos Design.

sepaf

Sepaf är branschorganisationen för svenska immaterialrättsföretag, och med det nya varumärket vill de ge positiva associationer till olika former av immaterialrättskydd (framför allt patent, varumäres- och designskydd). En ny grafisk profil och varumärkesplattform har därför tagits fram av Cloudberry Communications.

– Vi har haft ett stort behov av att förnya oss. Immaterialrättsområdet har förändrats radikalt de senaste åren, och utvecklingen kommer fortsätta med globalisering och förändrade förutsättningar för immaterialrättsskydd. Detta har varit ingångsvärden när vi tagit fram ett nytt varumärke; ett märke som ska kunna bidra till branschen, kunskapen och intresset för immaterialrätt och framför stärka medlemmarnas position, säger Kristina Walls, ordförande i Sepaf och vice vd för Awapatent.

Tanken med den nya logotypen är att den ska kunna användas som ett sigill som medlemmar och anställda kan använda i sin egen kommunikation för att visa att de tillhör medlemsorganisationen och allt det innebär.

Kommunikationsbyrån Cloudberry Communications har arbetat tillsammans med designbyrån Amigos i ett drygt år och arbetet inleddes med en omvärlds- och målgruppsanalys som legat till grund för resten av arbetet.

sepaf_