Futurniture skapar identitet åt Linköpings universitet

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-05-20

 | 

PUBLICERAD 

2015-05-20
Idag lanseras Linköpings universitets nya grafiska profil, skapad av Futurniture.

Den nya profilen byggdes ur ett behov av ett starkare varumärke och visuell tydlighet. Tanken är att universitetets egenskaper ska speglas i den nya, enkla formen – modernistiskt och lekfullt, robust och vänligt.

Dessutom ska de geometriska formerna påminna om pedagogiska redskap som byggklossar och diagram.

– Vid sidan av den grafiskt tydliga logotypen valde vi det karaktäristiska typsnittet Korolev. Logotypen och typografin ger den grafiska profilen en stark identitetsbärande bas att stå på, vilket till exempel gör oss friare i färgvalen. I stället för en identitetsfärg arbetar vi med tre färgskalor, säger Andreas Slättner, grafisk formgivare på Futurniture, i ett pressmeddelande.

Sigillet från 1975 som tidigare fungerat som universitets logotyp behålls, men bara för högtidliga tillfällen.

– Högtider är viktiga inom akademin. Därför valde vi att behålla sigillet, men justerade formen något. Genom att förvalta och framställa symbolen på ett sätt som höjer dess värde skänker den högtidlig glans till särskilda sammanhang, säger Frida Eriksson, projektledare Futurniture.