Göteborg blir ikoner i examensprojekt

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-06-15

 | 

PUBLICERAD 

2015-06-15

Studenterna Katrine Kolström och Evelina Elo har i ett examensprojekt studerat kommunikation utan ord  och mer ingående hur man skapar platsspecifik kommunikation via piktogram.

– Syftet med projektet var att fylla ett glapp i den digitala världen där all mer kommunikation sker via ikoner eller piktogram, skriver Katrine Kolström till CAP&Design.

Katrine och Evelina menar att vi blivit mer interaktiva i vår kommunikation, vilket kräver symboler som snabbt och enkelt uttrycker vad vi vill säga.

– Vi studerade möjligheten att skapa ordlös förståelse utifrån en plats, som i det här fallet blev Göteborg då både jag och Evelina ville lyfta staden och dess kvalitéer på något sätt. Göteborg har en tendens att hamna i skuggan av Stockholm, skriver Katrine.

Projektet kulminerade i ett set av 36 piktogram som nås via the Noun Project.

Gothenburg_Icon_Set _JBL2478 _JBL2516