Göteborgstryckeriet satsar på ny teknik

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-08-24

 | 

PUBLICERAD 

2015-08-24
I sin årsredovisning rapporterar Göteborgstryckeriet Magnus Iversén AB att strategiskt arbete med ny teknik inom offsettryck och utveckling av övriga affärsområden lett till förbättrade resultat för både moderbolaget och koncernen.

Företagets omsättning steg från 115 till 138 miljoner kronor under 2014, en ökning på 23 miljoner kronor, men rörelseresultatet minskade något, från 3,5 till 3,1 miljoner kronor. Företaget skriver i sin förvaltningsberättelse att marknaden för standard offsettryck minskade med cirka tio procent under 2014, men att de själva ser en ökning av högkvalitativa produkter inom alla deras affärsområden.

Bolaget förvärvade Borås Bokbinderi AB under året, och beslut togs om att köpa in en limbindningsmaskin.