Min läslista

Din läslista är tom.

Sök på capdesign.se

Högre lön 2012!

TEXT Anna Henriksson
Annons

Önskemålen inför det nya året är många. 52 procent vill ha högre lön, 43 procent vill ha andra uppdrag, 38 procent önskar sig andra eller nya kunder, 34 procent vill vidareutbilda sig och gå en kurs eller någon utbildning, 23 procent vill ha ökat ansvar, 21 procent vill jobba mindre och 19 procent vill byta arbetsplats. Men det finns också många saker som formgivare är nöjda med. 85 procent är nöjda med sina arbetsuppgifter, 81 procent är nöjda med sin arbetsplats och 78 procent är nöjda med sin närmaste chef. Bara 3,4 procent tycker att kollegorna är en av de viktigaste sakerna de vill förändra under 2012. Så på det stora hela tycks formgivare vara nöjda med sin arbetssituation.

Ett problem som visar sig i undersökningen är att en ganska stor andel, 27 procent, känner att de ofta får utföra arbetsuppgifter som är under deras kompetens. 68 procent tycker dock att de har arbetsuppgifter som stämmer överens med vad de har för kompetens.

I våra fritextsvar där formgivare fick berätta vilka uppdrag de drömmer om svarade påfallande många att de vill formge böcker och magasin.

– Mer betalt tror jag är en allmän önskan vad gäller ersättning. Samtidigt uttrycker det ju ett självförtroende. Och det är bra, när det paras ihop med realism och självinsikt förstås. Vidareutbilda sig vill man för att det främjar ens kompetens, vilket betyder att man kan tänka sig att göra mer och andra delar av ett projekt, säger Jessica Bjurström, vd på Sveriges Kommunikationsbyråer.

Hon anser att undersökningen speglar marknaden bra. Önskemålet om en högre lön kan dock kräva ett större kundunderlag. Men enligt henne har branschen generellt svårt för försäljning.

Man måste övertyga kunden om varför prislappen ligger där den ligger, att ett grundligt arbete som kan te sig dyrt trots allt kan ge en starkare kommunikation som lever längre, kanske till och med för evigt, säger hon och nämner varumärken som Coca Cola som exempel.

Om företagen förstår vikten av att vårda sin varumärkes­identitet så blir uppdragen mer kompletta och lönsamma, precis som många i undersökningen efterfrågar, säger Jessica Bjurström och tillägger:

– För att nå en högre lönenivå som konsulter måste vi bli bättre på att förvalta vår roll som kreatörer och visa vad vi faktiskt kan utföra och vilket utfall vi kan generera.

När det gäller arbetsplatsen så består ju branschen av både små och stora företag. Hon tror, precis som siffrorna visar, att det är få som går runt och är missnöjda med sin situation. Arbetsplatsen är ett medvetet val som kräver högt resultat. Trivs man inte går man vidare.

Att 78 procent av respondenterna är nöjda med sin chef kan bero på att de ofta jobbar så nära varandra att en transparent relation är ett måste. Är chefen dessutom med i arbetsgruppen, då vet man som chef vad som behöver göras för att få maximal utdelning av sina anställda. Kommunikation är a och o, enligt Jessica Bjurström. De flesta arbetsplatser är engagerade i sin personal och hur de mår.

– Att så många är nöjda överlag och att de tror på sin kompetens är glädjande.

Förbundet har startat sex kommittéer för att ringa in efterfrågade områden som utbildning, avtal och HR 2020 åt sina medlemmar. Och om vi fäster blicken långt framåt i tiden, hur kommer kommunikationsbranschen att se ut om åtta år?

– Det är svårt att förutspå, säger Jessica Bjurström. Vi ska spegla samhället vi lever i. Hur det ser ut i framtiden kan jag inte svara på, men vi har inte längre en klassisk reklambransch. Nya yrkeskategorier, som beteendevetare, kommer att ingå i arbetsgrupperna utöver roller som art director och planner. Det ser jag som en naturlig och rolig utveckling för att vi ska fortsätta beröra i tilltal och form.

Att önskemålen är många hos dem som vill vara verksamma inom grafisk design, speciellt som frilansande grafiska formgivare, är enligt Lennart Eng, ordförande på Svenska Tecknare, inget nytt.

– Det är en jobbig bransch, ekonomiskt och socialt, det vet vi. Men att man ändå är så positiv till sin arbetssituation är lovande. Resultaten talar för att man har hittat en plats som passar ens yrkesvardag.

  • Hur nöjd är du med din arbetsplats? Färgerna representerar hur många inom som svarat en viss siffra (1-10) och skalan börjar "klockan 9:30" med 1,9 procent som svarade 1. Klockan 3:30 – 6:20 är svaret 8 vilket nästan en fjärdedel svarade. Som du ser svarade närmare hälften 8, 9 eller 10 och väldigt få svarade 5 eller lägre.

Andelen som vill ha högre lön, 52 procent, är dock överraskande låg anser han. Svenska Tecknare kommer ofta i kontakt med medlemmar som inte är nöjda med sina arvoden, bland annat för illustratörsuppdrag. Att cirka en femtedel vill jobba mindre ser han som ett resultat av att det har vuxit fram en koncentration på marknaden. Färre gör mer.

– Utrymmet har krympt. I dag är det några få som gör väldigt mycket, till exempel görs ett stort antal bokomslag av ett litet antal grafiska formgivare. Det är såklart ett tecken på uppskattning och en bra kundrelation, men baksidan kan vara att en beställare inte vågar pröva något nytt.

Lennart Eng har, som vår undersökning visar, märkt att det finns en efterfrågan på ökat ansvar hos formgivare. Det är ett ämne som även Svenska Tecknare har diskuterat.

– Många kreatörer anlitas sent i projekten. Men den kreativa delen behöver komma in mycket tidigare. Svagheter synliggörs snabbare när alla kompetenser finns med från början och gestaltningen blir starkare.

Resultaten av vår undersökning visar att 43 procent vill ha andra uppdrag och 38 procent önskar sig andra eller nya kunder. Lennart Eng vill uppmuntra verksamma i branschen att bredda sin kundbas genom att söka uppdrag utanför Sverige.

– Att jobba mot hela världen måste bli vanligare och innefatta många fler. Här finns det en utvecklingspotential och stora möjligheter att knyta till sig fler kunder. För jag är en optimist när det gäller visuell kommunikation. Uttrycksformerna har bara ökat i antal.

Bland dem som svarat på vår undersökning finns ett stort antal med egen firma. En av dem är Moa Schulman, frilansande illustratör och grafisk formgivare. Hon driver sin frilansverksamhet samtidigt som hon läser sista året på Konstfacks kandidatprogram Grafisk design och illustration.

– Jag blir inte förvånad över att cirka hälften av dem som svarat vill ha högre lön. Frilansande illustratörer är till exempel ofta underbetalda. Ett högre arvode skulle stärka värdet på det jobb vi utför.

Att vilja utvecklas och få nya kunder samtidigt som man är nöjd med sin arbetsplats ser hon som ett uttryck för att det är ett priviligierat yrke.

– Det är hård konkurrens och många får kämpa för att komma in i branschen. Den som lyckas har all anledning att vara nöjd. Men att vara kreativ innebär att vara lite rastlös, tror jag. Att vilja göra mer än att bara lösa sina arbetsuppgifter för dagen.

Vad är det enskilt viktigaste du skulle vilja förändra på din arbetsplats 2012?

  • 1: Arbetsuppgifterna 13,9%
  • 2: Chefen 8,7%
  • 3: Rollen 11,1%
  • 4: Kunderna 13,9%
  • 5: Kollegerna  3,4%
  • 6: Lönen 25,5%
  • 7: Annat 23,6%

För egen del har hon arbetat med illustrationer till en kapitelbok, samt omslag för Rabén & Sjögren och en bokserie till Brombergs bokförlag. Ett eget initierat projekt är den illustrerade almanackan Alma. Målet har varit att få erfarenhet av intressanta projekt där hon medverkat i hela produktionsprocessen. Allt för att nå ett ökat konstnärligt ansvar, precis som många i vår undersökning efterfrågar.

Under 2012 ser hon fram emot att etablera den egna plattformen »2 typer« tillsammans med kollegan Sepidar Hosseini.

De vill också starta en ny illustrationsagentur. Drömmarna är stora inför framtiden och att driva egen verksamhet som grafisk formgivare och illustratör ser hon inte som någon nackdel.

– Det är inte den hårda verkligheten vi anpassar oss till när vi startar eget. Det är snarare ett drömscenario för oss båda att bygga upp något från grunden. Vi hoppas att det nätverk vi har och de jobb vi gör kommer att leda verksamheten i rätt riktning.

Magnus Klahr är frilansande grafisk formgivare och driver den egna byrån Magnus i Gävle. Han söker just nu en geografisk spridning på sina kunder och större uppdrag.

– För mig är resultatet logiskt. På en mindre ort är det till exempel färre designköpare som vet vad det kostar att utföra ett väl genomfört designjobb. Min verksamhet går bra, och antalet uppdrag har ökat successivt. Personligen är det inte pengarna som driver mig, men med fler stadiga kunder och nya spännande projekt kan jag även ta ut en högre lön.

Han tycker att det är naturligt att nästan var tredje person vill vidareutbilda sig, eftersom man aldrig är fullärd som grafisk formgivare.

– Du kan förlora kunder för att du är för smal. Den som bara gjort webb kanske vill lära sig mer om print. I längden tror jag dock att det lönar sig att vara smal och att vara specialiserad på ett område. Men man måste hela tiden samla på sig ny kunskap.

För egen del utvecklas han bland annat genom att utbilda andra i grafisk kommunikation.

– När jag undervisar får också jag en chans att öka min kompetens. Ofta kommer det frågor som jag själv inte har svaret på och då får jag sätta mig ner och göra research. Det sporrar både mig och eleverna.

Exit filmfestival, Wetterlings och Sandvik Coromant är några av Magnus Klahrs kunder. Ett drömuppdrag för honom vore att bygga upp en företagsidentitet från grunden. Ingen kreatör vill bli påkopplad på slutet, och få ett färdigt underlag i knät att arbeta med. Men han är nöjd med sin situation som frilans och har alltid varit sin egen chef. Arbetsbelastningen kan dock vara ojämn och att cirka 20 procent vill jobba mindre kan han förstå.

– Det är kul att jobba som grafisk formgivare, det är därför jag har valt det här yrket. Men de sena kvällarna kan man ju vilja kapa.
Thomas Krajewski känner väl igen sig i siffrorna i vår undersökning, där 78 procent svarat att de är nöjda med sin chef. Han är anställd som webb art director på kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarson sedan augusti förra året. För att kreativiteten inte ska sina kan han sticka iväg en halvtimme för att hämta energi, utan att chefen misstycker. En vision som gick i uppfyllelse här var just en flexibel arbetsmiljö. Det är också något som flera i undersökningen nämner som en viktig ingrediens i vardagen.

– Det goda resultatet tyder på att cheferna är medvetna om vad som krävs. Om ledningen inte ser eller förstår vad man utför för arbetsuppgifter får man inget förtroende för dem. De kan inte komma med godis om de kräver övertid och sena kvällar. Här sitter jag nära min chef rent fysiskt och vi har en daglig dialog.

Hallvarsson & Halvarson har sedan 15 år tillbaka tagit fram webbplatser för många av de största börsnoterade bolagen i Sverige och Europa. En konkret och tydlig design ska föra fram den information som marknaden och målgruppen förväntar sig. Utmaningen just nu är att det alltid finns något nytt att lära sig när det gäller formgivning mot internet, surfplattor eller mobilanpassade gränssnitt. Så vidareutbildning är ett måste. Det finns god grund till önskemålet, men andelen – 34 procent – borde vara högre med tanke på hur marknaden ser ut, anser Thomas Krajewski.

Höga förväntningar finns i och med de nya plattformarna, på både honom själv och de kreativa och dynamiska lösningar som ska tas fram. Kompetensnivån känns rätt för hans del även om det inte alltid är enkelt. Att så många som 23 procent vill ha ökat ansvar låter därför troligt. Svårigheter är roliga, tycker han själv.

– Ju mer information som ska kommuniceras, desto roligare är det. Då måste man vara påhittig för att få det att funka rent formmässigt.

Frida Hagman arbetar som art director på reklambyrån Avfyra i Borås. Tidigare jobbade hon på en stor reklambyrå, men den var allt för hierarkisk för att hon skulle trivas. Att 19 procent vill byta arbetsplats tycker hon är en hög siffra, men förstår dem då hon själv har varit i den situationen.

– Man tror att man ska utvecklas och komma vidare, men man sitter kvar på samma tjänst och fastnar i sin roll. Är du exempelvis ad-assistent, men har kompetens för att vara ad, då är det nog bäst att byta arbetsplats om ingen uppmärksammar dig som resurs.

Hon tror att det finns en koppling mellan att många i undersökningen vill ha högre lön, att de utför arbetsuppgifter som ligger under deras kompetensnivå och att de vill byta jobb.

– Högre lön vill alla ha, det är nog fundamentalt. Priserna stiger i samhället runt omkring oss och det gäller att hänga med. Det här är ett roligt jobb, men formgivare vill ju kunna leva på det de gör och successivt se lönenivån öka.

Att nästan fyra av fem är nöjda med sin chef är tilltalande siffror, anser hon. Chefsrollen är något som hon har fått en större insikt i sedan hon själv var med och startade byrå. Den kreativa delen av arbetet som art director utförs jämsides med mer administrativa sysslor som till exempel ekonomi.

– Vi kan inte släppa allt vi har i händerna och gå. Det gäller att driva in nya uppdrag och hitta potentiella kunder. Samtidigt är det en trygghet att vi är flera som arbetar tillsammans.

Lönsamheten är viktig och hon har full förståelse för att 38 procent vill ha andra och nya kunder. Högst upp på hennes egen önskelista hittas beställare som förstår vad de betalar för och som uppskattar ett grundligt arbete även om det blir en dyr post.

Det här hoppas du på 2012

»Att få jobba mer med illustrationsuppdrag och gå kurser som breddar och fördjupar min kunskap i de program jag använder, men även inom webb som jag inte alls kan nu.«

»Att jag lyckas höja nivån på allt grafiskt material som produceras baserat på den nya varumärkes­-plattformen som precis håller på att förankras i organisationen.«

»Att kunna utveckla företaget och få in fler uppdrag som innefattar ett helhetstänk kring varumärket, både grafiskt och fysiskt i arbets­miljön/butiken.«

»Jag är relativt lågavlönad. Kvinnor ges sällan samma möjlighet till att avancera på min arbets-plats, trots att kompetensen till och med är större i många fall. Jag hoppas på fler kvinnor i ledande positioner med andra ord, och mer marknadsanpassad lön.«

Annons
Annons
Annons

Magasinet

magimage
magimage
2019
No4

Vi pratar med Tecken Signs | Bokstavsillustratören Sofie Björkgren-Näse | Typsnittformgivarna So-Type | Ett samtal om typografi med ATypI | Typotugg | Gutenberg till Opentype

Besök vår shop
magimage
magimage
2019
No3

Pond Designs förpackningsprocess | Tomorrow Machine och framtidens förpackningar | Avkodade förpackningar | Brobygrafiska om varumärkesbärare | Årets PIDA-vinnare | Jake Knapps Design Sprint | Laptop-test

Besök vår shop
magimage
magimage
2019
No2

Interaktiva affischer med Pangpangpang | Visual Arts resa | The Emotional Art Gallery | Galleri: The Pavilion | De formger för Times Square | Personporträtt: Åsa Kax Ideberg | TBWA moderniserar

Besök vår shop
magimage
magimage
2019
No1

Fotorealistisk 3D hos Foam Studio | Offentlig konst i 3D | Galleri med Sven Prim | Ines Alpha sminkar med 3D | The Reprap Story | Omvärldsspaning | Framtiden för 3D | Vinetiketter för världen från Karlstad

Besök vår shop
magimage
magimage
2018
No4

Personporträtt med fotografen Weroncka Gȩsicka | Illustrera med papper | Flat design | Att välja bild | Konflikt och Kreativitet | Platt formagivning tar steget in i framtiden | Så når du betraktaren | Analys av Ericssons nya logotyp

Besök vår shop
magimage
magimage
2018
No3

Så jobbar Tele2 Inhouse | Lean design för formgivare | Effektiv utomhusreklam | Galleri: Björn Persson | Inhouse: Stockholms stadsbibliotek | Anti-copying in design | Inhouse: MoMA | Intervju: Christina Knight

Besök vår shop
magimage
magimage
2018
No2

Sthlm signs handmålar | Nordblicks nya profil | Semiotik i grafiken | Galleri: Simon Hjortek | Löwengrips redesign | Designa effektiva logotyper | Att redesigna eller ej | Nystartade studion Ulmaja Wilsson | Vi testar Loupedeck

Besök vår shop