Hon fick Postnord Frimärkens stipendium

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-06-17

 | 

PUBLICERAD 

2015-06-17
Ordföranden i juryn Stina Olofsdotter, marknadschef vid PostNord Frimärken, överlämnade årets PostNord-stipendium till Ulrika Netzler i samband med Konstfacks våravslutning. Foto: Henrik Karlsson.
Ordföranden i juryn Stina Olofsdotter, marknadschef vid PostNord Frimärken, överlämnade årets PostNord-stipendium till Ulrika Netzler i samband med Konstfacks våravslutning. Foto: Henrik Karlsson.

Årets mottagare av Postnord Frimärkens stipendium är konstfackseleven Ulrika Netzler, för hennes examensarbete ”Det krävs andra saker av barn idag. Det måste du förstå”.

– I den nya läroplanen för grundskolan från 2011 framhålls betydelsen av att stärka elevernas självförtroende, initiativtagande och företagaranda. När en viss uppsättning egenskaper premieras framstår andra som mindre önskvärda. Mitt arbete problematiserar de här önskemålen genom att gestalta en inre upplevelse hos ett barn vars personlighet inte faller inom ramen för det som definierats som det önskvärda och nyttiga, säger Ulrika Netzler i ett pressmeddelande.

För sjätte året i rad delas stipendiet ut till en elev från Konstfack, efter arbete med Konstfacks frimärkskurs som arrangeras i samarbete med Postnord Frimärken.

– Vi har genom vårt samarbete med Konstfack hittat flera illustratörer och formgivare till de senaste årens frimärken, säger Stina Olofsdotter, marknadschef vid PostNord Frimärken och ordförande i stipendiejuryn.

Motiveringen för årets stipendiat lyder:

”För ett uttrycksfullt examensarbete präglat av inlevelse och empati. Utan att höja tonläget eller använda sig av högröstad retorik ställer arbetet viktiga frågor om individen och hens plats i samhällssystemet. Presentationen väcker nyfikenhet med ett väl fungerande samspel mellan färg och form, ljud och objekt. Vi bjuds in att gå runt, växla perspektiv och uppleva berättelsen i tiden och rummet.”