”Hon tänker med händerna”

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-05-24

 | 

PUBLICERAD 

2016-05-24
Torsten och Wanja Söderbergs pris gick i år till danska textilformgivaren Margrethe Odgaard.
Margrethe Odgaard. Foto: Lars Gundersen
Margrethe Odgaard. Foto: Lars Gundersen

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Margrethe Odgaard årets pris om 1 miljon svenska kronor med följande motivering:

”Margrethe Odgaard använder textil som utgångspunkt i sin formgivning. Infallsvinkeln är på samma gång hantverksmässig, taktil och genomarbetad – hon tänker med händerna. Utifrån både poetiska och konsekventa färg- och mönsterstudier skapar hon sammanhang i en fascinerande process som är full av musikalitet. Hennes konstnärliga vision drivs av önskan om att skapa och berika på ett sätt där kunskap, idéer och färdigheter oupphörligt och generöst delas.”