Hur blir man kreativ?

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2024-04-25

 | 

PUBLICERAD 

2024-04-24
Och vad innebär det egentligen att vara just kreativ..? Det är en fråga som ofta får väldigt varierade svar beroende på vem den ställs till. Men frågar du Mattias Sjöstrand, lärare i kreativitet, har alla människor en inneliggande kreativitet. Dock kan man behöva nycklarna som frigör den – och de kan vem som helst frambringa genom rätt verktyg och processer.
Bild: Pete Linforth.

Mattias Sjöstrand började karriären som jurist för att få jobba med det svenska språket, men insåg snabbt att bristen på frihet och stimulans drog honom åt ett annat håll. Därför bytte han bana till copywriter, där han kunde få utlopp för det han tidigare saknat. 

– Eftersom jag hade valt juridiken just för att få jobba med det svenska språket blev steget till att bli copywriter faktiskt inte så stort som man kunde tro. Kort därefter landade jag min första av flera creative director-roller på byråsidan. Jag gissar att mitt systematiska förhållningssätt till kreativitet alltjämt har sin grund i juridikens krav på ordning och reda, säger han. 

Jämte copy-karriären växte intresset för kreativitetens mekanismer fram vilket ledde till att Mattias började undervisa i ämnet. Så hur lär man ut kreativitet egentligen? Med 15 år som lärare i kreativitet i bagaget menar Mattias att han fortfarande förvånas över hur olika man faktiskt kan se på den frågan. 

– Enligt mig är det först och främst viktigt att skilja på process och resultat av processen.

Som ett exempel på detta tar han upp det gamla klassiska talesättet ”Ge en man en fisk och du föder honom för en dag. Lär en man att fiska och du föder honom för hela livet”.  

– Jag analyserade för länge sedan vad de olika kreativa processerna som fanns därute hade gemensamt, och satte utifrån det samman en ny process i fyra steg som alla kan använda. Den har förfinats något genom åren – i synnerhet när det kommer till hur jag lär ut den – men är i grund och botten alltjämt densamma.

”Jag älskar att undervisa. Det tvingar mig att hela tiden stå på tårna.” /Mattias Sjöstrand

Att applicera den kreativa processen
Vidare menar Mattias att det är viktigt att titta på sambandet mellan problemlösningen (där kreativiteten kommer in) och problemformuleringen (det analytiska arbete som föregår densamma). Ett vanligt nybörjarmisstag han ser är att springa mot diverse kreativa lösningar långt innan man kommit överens om problemet. På så vis riskerar man att allt det kreativa arbetet blir fullständigt oanvändbart. 

– En annan viktig del är att inte fastna enbart vid teorin. Det är bra att först skapa sig en enhetlig bild av vad kreativitet är och hur den fungerar. Men sedan gäller det att faktiskt applicera den kreativa processen i praktiken för att kunskapen skall kunna sätta sig ordentligt. Har jag en heldag till förfogande så kommer fyra timmar att handla om ramverket och fyra timmar om att applicera detsamma. Det har visat sig vara en optimal fördelning.

Vad upplever du är de största missuppfattningarna när det kommer till ämnet kreativitet?

– Oj, det finns många missuppfattningar om kreativitet. En av de största är väl att kreativitet skulle vara någon slags gåva från himlen som vissa människor har erhållit medan andra blivit utan. I själva verket är kreativitet en medfödd förmåga hos alla människor.

Bild: ImageFlow – stock.adobe.com.

Att skilja på hantverk och kreativitet
Ett annat missförstånd som Mattias tar upp som exempel är att blanda ihop kreativitet med olika slags hantverk som involverar form och färg. Att kunna reproducera Théodore Géricaults The Raft of the Medusa penseldrag för penseldrag eller att kunna spela Coltranes Giant Steps perfekt kräver visserligen hantverk på hög nivå – men har egentligen ingenting med kreativitet att göra.

– Det blir liksom inte automatiskt kreativt bara för att du håller i en pensel eller ett instrument. För att tala om kreativitet i ordets rätta bemärkelse krävs inslag av idégenerering och nyskapande, säger han och lägger till: 

– Ett tredje missförstånd är att brainstorming skulle vara en bra metod för att generera idéer. För de allra flesta är det en helt värdelös metod. Ändå har många människor – och företag – inga andra verktyg i sin verktygslåda. Det är ett oförsvarligt resursslöseri.

Läs också: AI ur ett konstperspektiv

Bild: Colin Behrens.

Mattias Sjöstrands föreläsning 
Så hur undviker man detta resursslöseri på både företags– och individnivå? Och hur får man ut mesta möjliga av sin kreativitet? Svaren får du på CAP&Designs Inhousedag 23:e maj i Stockholm.
På Inhousedagen lägger vi stort fokus på AI, och så även i Mattias föreläsning om kreativitet, där han bland annat kommer redogöra hur AI bör – och kanske inte bör – nyttjas i dessa sammanhang.

– Övergripande så hoppas jag förmedla en mer nyanserad bild av kreativitet än vad många kanske är vana vid. Dessutom så kommer jag att dela med mig av ett gäng konkreta tips och verktyg för hur du förlöser kreativitetens kraft, vare sig du arbetar ensam eller i team.

Läs mer om Inhousedagens talare och boka biljett HÄR!

Läs också: Jonas Hellström – med variation som inspiration