Initiativ mot reklamtrötthet

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2017-10-22

 | 

PUBLICERAD 

2017-10-22
Enligt en undersökning 2016 har 52 procent av svenska folket en negativ inställning till reklam. En annan studie visar att 54 procent inte tycker det är okej att mötas av reklam i sociala medier.

För att öka förståelsen kring reklam – och vad som skulle hända om reklamen försvann – har Sveriges annonsörer lanserat initiativet ”Reklam – inte bara störande”, där svenska folket bland annat kan tycka till om reklam och hur den kan förbättras..

– Reklamen möjliggör det mesta som vi tar för givet i dag. Därför är vi oroade över utvecklingen när allt fler värjer sig mot reklamen på olika sätt. Vi vill vara en motkraft till den negativa inställning till reklam som finns i samhället och genom detta initiativ hoppas vi kunna skapa dialog och öka förståelse för reklamens roll, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.

De hänvisar till exempel till en rapport från revisionsbyrån Deloitte som kartlagt reklamens roll och dess effekter. Bland annat framkommer det att en investerad euro ger sjufaldigt tillbaka till EU:s BNP. Reklamen bidrar dessutom till arbetstillfällen och möjliggör ett bredd medieutbud och sociala medier.

– Många har starka åsikter kring reklam, så vi hoppas att svenska folket tar tillfället i akt och delar med sig av sina åsikter och tankar, säger Anders Ericson.