Inkluderande digitalisering under helgens hack

TEXT 

Mina Stierna

ÄNDRAD 

2019-02-22

 | 

PUBLICERAD 

2019-02-22

Good Tech Hack är ett hack som är öppet för alla. Det spelar ingen roll om du är programmerare, sjuksköterska, konceptutvecklare eller något annat. Hacket uppmuntrar till kreativitet där man som deltagare arbetar i team under 24 timmar och ges möjlighet att lösa utmaningar med hjälp av öppna data.

Digitalisering erbjuder fantastiska möjligheter för samhället och dess invånare. Men även om en majoritet av invånarna idag är digitalt delaktiga står mer än en miljon invånare i Sverige fortfarande utanför. Av de som vill utnyttja digitala kanaler är det dessutom många som dagligen stöter på barriärer i form av bristande digital tillgänglighet, det menar initiativtagarna till årets Good Tech Hack som sker under helgen i Sundsvall.

Årets tema är dörför indelad i tre kategorier med följande frågeställningar:

Digitalt utanförskap -Hur kan vi minska det digitala utanförskapet?

Allt fler av Sveriges invånare använder internet mer och oftare men en halv miljon använder det aldrig. De flesta som aldrig använder internet är äldre och merparten av de som sällan använder internet bor även på landsbygden och har lägre utbildning och inkomst. Dessa grupper känner sig mindre delaktiga i det digitala samhället och de möjligheter som finns.

Funktionsvariation -Vad kan vi göra för att ta bort barriärerna och utnyttja den digitala potentialen fullt ut?

Digitaliseringen för med sig många fördelar för personer med funktionsnedsättningar. Tyvärr finns det många som både vill och kan använda digitala kanaler men som stöter på barriärer i form av bristande digital tillgänglighet.

Språk & integration -Hur inkluderar vi alla?
Det brukar heta att språket är en nyckel till att komma in i samhället. Med digitaliseringen ges helt nya möjligheter till en snabb och effektiv integration. Med nytänkande och hjälp av moderna digitala verktyg kan vi snabba upp och effektivisera integrationen.

Vår utmaning är att få fler att våga, vilja och kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. Det är en fråga om demokrati, skriver arrangörerna i sitt pressmeddelande.

Läs mer här!