Klartecken för Brobygrafiska

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2017-02-20

 | 

PUBLICERAD 

2017-02-20
Brobygrafiska yrkesutbildningar förpackningsdesigner och grafisk formgivare och tekniker får klartecken att fortsätta med vardera 30 platser. Utbildningarna är tvååriga och startar i höst.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Brobygrafiskas yrkeshögskoleutbildningar förpackningsdesigner och grafisk formgivare och tekniker. Den höga kvaliteten på utbildningarna fick de en stämpel på redan under hösten när myndigheten gjorde en granskning av skolans utbildningar. Resultatet visade på ett gott betyg för utbildningarna och skolan som samordnare. Nu är det alltså klart att de tvååriga utbildningarna får starta i höst med vardera 30 platser. Per Branzén, verksamhetsansvarig på Brobygrafiska:

– Myndighetens granskning bidrar till att positionera Brobygrafiska som en utbildningsanordnare med hög kvalitet i allmänhet och i synnerhet utbildningarna vi nu fått beviljade.

Brobygrafiska siktar mot större internationell dragningskraft, både från sökande och i företagskontakter.
– Det är väldigt positivt och följer vår målsättning att vara i världsklass till 2020, säger skolans verksamhetsledare Per Branzén.

Nio av tio elever har jobb inom ett år efter avslutad utbildning, enligt Anna-Clara Einarson, marknadföringsansvarig på Brobygrafiska:
– Det är mycket tack vare att de har byggt på sig rätt kunskap när de går ut, säger hon och tillägger att Lärande i praktik, LIA, som utgör en tredjedel av elevens utbildning spelar stor roll för att skapa nätverk i branschen.

Brobygrafiska med sitt säte i Sunne, Värmland, nätverkar i dag med uppåt 1000 företag. Studenterna har själva till uppgift att leta upp en praktikplats.
– Även om eleverna inte får arbete på just det företaget där de gör sin lärandepraktik så ger det i alla fall ett stort kontaktnät som leder till anställning någon annanstans, säger Anna- Clara Einarson.

Klart sedan tidigare är att utbildningen ”Pre press- trycktekniker förpackningsproduktion” har beviljats för ytterligare ett intag av elever.