Kolla in Kolla!

TEXT 

Katarina Andersson Millby

ÄNDRAD 

2023-03-23

 | 

PUBLICERAD 

2023-03-23
Efter några års uppehåll finns återigen chansen att kamma hem en av Sveriges främsta utmärkelser inom bild och form: Kolla! Arrangör är Svenska Tecknare och lyckliga vinnare mottar priser inom grafisk design, illustration, serier, rörlig bild och interaktiv design. Vi på CAP&Design fick en intressant pratstund med Svenska Tecknares ordförande Josefine Engström, där vi bland annat gått in på det nya kategorisystemet, utvecklingen och hur tävlingen kan komma att påverkas av AI:ns framfart.

Är du en yrkesverksam grafisk designer, illustratör, animatör, serietecknare eller art director? Har du skapat något som sticker ut ur mängden som du vill ta chansen att visa upp? Då är Kolla! något för dig! Även studenter vid skolor med program inom grafisk formgivning och illustration är välkomna att delta. De kategorier som kreatörerna deltar i är: Hantverk, Effekt, Samarbete, Innovation, Kollektivet, Form, Bild och Studentarbete.

Josefine Engström, ordförande för Svenska Tecknare. Foto: Anneli Nygårds.

Under pandemin när så mycket fick ske online hade tävlingen uppehåll och istället hölls en digital utmärkelse. Men nu när Kolla! kan arrangeras i vanlig ordning har deltagarna möjlighet att ställa upp med arbeten som skapats längre tid tillbaka än tidigare versioner av tävlingen. Kolla! tog form 2002 för att uppmärksamma alla de yrkesområden som Svenska Tecknare representerar. Målet är att rikta fokus på skaparna, på själva upphovspersonerna som individer, berättar Josefine Engström, ordförande för Svenska Tecknare. 

− Målet är att höja status på våra yrkesområden och få folk att förstå hur mycket värde som finns i det illustratörer, grafiska formgivare, serietecknare och animatörer gör. Vi känner att vi fyller en funktion där alla kan vara med. Det kostar inte något att anmäla sig och man kan bidra med flera typer av arbeten. Vi vet att Kolla! är mycket uppskattat av många, inte minst är det en god chans för studenter.

Studio Parasto Backman. Kolla! Guld 2016 i Redaktionell design.

Kategorierna
Vad gäller kategorier kör man med nuvarande upplägg sedan två år tillbaka. Då, för två år sedan, var det ett experiment där man ville förskjuta inriktningen och se bredare på verken. Som exempel är det inte alltid viktigt vilket fält eller kategori man ursprungligen anmälde sin kreation till. Ett av juryns uppdrag är att bredda och fördjupa diskussionen dem emellan, varpå ett bidrag då har möjlighet att kvala in i en annan kategori.  

− Mycket hamnar exempelvis i formkategorin, men här har juryn chansen att justera om så skulle behövas. Det som är så kul med de här nya kategorierna är att det blir mer fokus på visuell kommunikation som en helhet, på vad arbetet kommunicerar, snarare än inom vilket yrkesområde det är skapat. Samtidigt blir det också mer utmanande för juryn och uppgiften i sig blir mer spännande, säger Josefine.

Läs också: Kolla! rebootar med nytt koncept

Bild: Kolla!.

Utvecklingen
Vi frågar om hur utvecklingen har varit, vad är det som skiljer bidragen och deltagarna åt från start till nu. Josefine förklarar att det alltid varit viktigt att få en utmärkelse och bidragen följer i mångt och mycket samhällsutvecklingen. Här går det inte att undvika att komma in på AI och vi undrar hur utvecklingen inom området påverkat Kolla!. Enligt Josefine är vi inte riktigt där ännu, men hon säger att det är en utmaning. Inte minst frågan om AI-genererade arbeten  är upphovsrättsligt skyddade eller inte, vilket inte är fastställt ännu. 

− Men visst ställer det saker och ting på sin spets, det kan man konstatera. 

Om vi ser framåt i tiden, hur ser det ut då?

– Framtiden känns oviss på många plan, men givet är att kvalitativ visuell kommunikation alltid kommer att behövas och uppskattas. Föreställer vi oss en framtid där AI dominerar i stor utsträckning så tror jag att Kolla! blir än mer betydelsefullt, som en kontrast till det AI-generade, eftersom längtan efter att se mänskliga kreationer då kommer att växa. Det mänskliga ger onekligen ett djup.

Byggstudio. Kolla! Guld 2016 i Identitetsdesign. Foto: Gustav Karlsson Frost.

#vemformgav
Ett annat exempel där man riktar strålkastarna än mer mot upphovspersonerna är Svenska Tecknares kampanj #vemformgav. Där uppmanar man såväl medlemmar som allmänheten att namnge vilken grafisk formgivare som står för skapandet. Målet är att formgivarna ska uppmärksammas på samma vis som till exempel illustratörer och fotografer.

Hur bedöms bidragen och vilka är det som står bakom?
Svenska Tecknares kansli har i uppdrag att utse juryn för Kolla! Man söker efter en stor bredd med olika expertiser, ingångar och förutsättningar för att få med alla kompetensområden och därmed få en korrekt bedömning i alla kategorier. Samtidigt ska var och en vara väl förankrade i branschen. Josefine berättar att de alltid haft väldigt bra jurygrupper. Alla tycker att arbetet är otroligt roligt eftersom man får se så många arbeten och diskutera på det planet. Juryn arbetar oberoende och bedömer verken främst utifrån helhetsintrycket, följt av dessa bestämda kriterier. Det man förutom helhetsintrycket tittar på är:

• Problemlösning i förhållande till uppdrag
• Målgruppsrelevans
• Originalitet och nyskapande
• Hantverk

Läs också: Mottagarna av Kolla! 2020

Studio Parasto Backman. Kolla! Guld 2016 i Redaktionell design.

Gala i oktober
Minst tre bidrag nomineras i varje kategori, varav en koras till vinnare. Vilka de lyckliga är presenteras på prisutdelningen som hålls på Kolla!-galan i oktober. 

Vi måste ju också fråga vem som formgav Kolla!? Jo det är Martin Frostner, Frostner Studio, som är formgivare och har så varit sedan 2013. 

Är du sugen på att delta?
Har du något riktigt bra arbete som publicerats under perioden 1 januari 2020 – 1 april 2023? Skicka in det genom att klicka här!

Avslutningsvis tar vi en tillbakablick på ett par av tidigare års vinnare.

Kolla! 2016 Guld – Grafisk design – Redaktionell design
Bidrag: Jean
Medverkande: Parasto Backman, Grafisk formgivare
Byrå: Studio Parasto Backman

 På uppdrag av Dansens Hus/Dansnät Sverige skapade Parasto Backman den visuella identiteten samt en programbok för dansföreställningen Jean. I arbetet fanns två delar att ta hänsyn till, tematiken – dekonstruering av maskulinitet, samt konstformen – rytmen och dansen. I skapandet arbetade Parasto med visuella övergångar mellan former som går från hårt till mjukt.

— Spelet mellan det hårda och mjuka återspeglas även i textblocken som bryts upp på ett eller annat vis. Där formen är mjuk/rundad highlightas bokstäverna längst ut i en färg, berättar Parasto. Ett egenritat typsnitt där kantiga och runda former mixats, skapar ordbilden som utgör titeln på programbokens omslag. Titeln folierades i en djupröd metallicfärg som speglar blodfläcken, föreställningens enda scenografiska element. Till sist placerades en anteckningsdel där linjerna/gridden bryts upp allt mer för varje uppslag.

Juryns motivering: ”Trots att det produceras myriader med trycksaker varje år är det sällsynt med en pamflett som inte räds det avancerade, och löser sin uppgift så väl som denna.”

Byggstudio. Kolla! Guld 2016 i Identitetsdesign. Foto: Gustav Karlsson Frost.

Kolla! 2016 Guld – Grafisk design – Identitetsdesign

Medverkande:
Hanna Nilsson, Art director, grafisk designer
Sofia Østerhus, Art director, grafisk designer
Päivi Ernkvist, Stockholm konst, Projektledare
Petter Odevall, Illustration
Gustav Karlsson Frost, Fotografi
Byrå: Byggstudio

Verket består av tre interaktiva väggutsmyckningar och utomhusbord för tre förskolor i Stockholm. Som grund hittar vi stenarterna terrazzo, granit, sandsten och diabas. Tecken och bokstäver utgörs av relief, mässing och graverad sten. Designen är inspirerad av klassiska tempelväggar med ristade bokstäver och verken är taktila. De ska både locka och inspirera barnen att lära sig bokstäverna med hela kroppen genom att känna och pussla. Väggar och bord består av flera lager och delar. Tillsammans med tecknen från olika kulturer och epoker, i olika färger, representeras komplexiteten i en plats och människorna som bor där.

Juryns motivering: ” Lekfullt och seriöst på samma gång. Ett pedagogiskt och väl genomfört projekt med barn som målgrupp. Juryn hoppas att fler aktörer inom barnomsorgen inspireras av detta.”