Kolla! rebootar med nytt koncept

TEXT 

Lamin Kivelä

ÄNDRAD 

2020-03-04

 | 

PUBLICERAD 

2020-03-04
Kolla! är tillbaka och har i år skruvat ner tävlingsmomentet. En ny process och fler kategorier ska i stället visa på bredden i bildskapares arbete och höja volymen på samtalet om visuell kommunikation.

Intresseorganisationen Svenska Tecknare har, med några uppehåll anordnat Kolla! årligen sedan 2003.

Från början var Kolla! en tävling i illustration, grafisk formgivning, serieteckning, animation och rörlig bild, berättar Josefine Engström, ordförande i Svenska Tecknare.

Josefine Engström
Josefine Engström, ordförande, Svenska Tecknare. Foto: Jenny Gustafsson.

– I år har Kolla! gjorts om med syftet att förstärka den konstnärliga tyngden. Tävlingsmomentet har tonats ner och projektet har istället blivit en kurerad utmärkelse. Vi ville gå bort från det traditionella tävlingsformatet och de vanliga tävlingskategorierna, där exempelvis illustration ställs mot illustration och grafisk formgivning mot grafisk formgivning. I de nya kategorierna ryms både illustration, grafisk form, serier, animation och rörlig bild. De återspeglar vad det innebär att arbeta med visuell kommunikation.

Josefine Engström berättar att arbetet med det nya konceptet började 2018, med att Svenska Tecknares styrelse tillsatte en arbetsgrupp, som då bestod av styrelseledamöterna Hanna Nilssson, Lars Fuhre och dåvarande ordförande Tyra von Zweigbergk.

Kolla! rebootar
Kolla! rebootar 2020. Foto: Nemo Hinders Stocklassa.

– I ett nästa steg anlitade vi konsultbyråerna IVY Agency och Bohm Bohm Room, som har jobbat med att förverkliga Svenska Tecknares idé och skapa årets Kolla!

Vidare berättar Josefine Engström att hela Svenska Tecknares kansli varit involverat i olika delar av projektet, men att det största arbetet givetvis ligger på konsulterna IVY Agency och Bohm Bohm Room.

– I och med projektets karaktär och omfattning har även många professionella inom branschen involverats och bidragit till Kolla! 2020, vilket vi är mycket glada för.

Josefine Engström förklarar också att Kolla! nu är en kurerad utmärkelse där den nya, uppsökande urvalsprocessen är av stor vikt.

Några av de nominerade verken till Kolla! 2020
Min börda, still ur animerad film av Niki Lindroth von Bahr, en av delarna i Stina Löfgrens Stoff och Martin Anders Rullande åska är tre av de nominerade verken till Kolla! 2020. Foto: Nemo Hinders Stocklassa.

[fakta id=”46491″]– 40 välrenommerade insamlare i hela landet med uppdrag att skanna av samtidsscenen inom bild och form har valt ut 120 arbeten. Av dessa har en urvalsgrupp om 4 experter valt ut 30 nomineringar. I och med att vi låtit yrkesutövare lyfta fram andra yrkesutövare har vi förhoppningsvis också skapat ett engagemang som tagit pulsen på samtiden. 

Slutligen utser två kuratorer de 10 som får utmärkelsen i varsin kategori, berättar Josefine Engström.

– Dessa 10 utses av kuratorerna Nina Hemmingsson och Gustav Granström och tillkännages på Kolla!-dagen den 23 april.