Kreativ Sektor för konkurrenskraft

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-11-12

 | 

PUBLICERAD 

2015-11-12
Ett samarbete som går under namnet Kreativ Sektor har tagits fram mellan fem branschorganisationer inom mode, musik, dataspel, reklam, film och tv. Samarbetet syftar till att säkra Sveriges konkurrenskraft inom kreativa näringar.

Skärmavbild 2015-11-12 kl. 13.09.13

I samband med presentationen av samarbetet lanserade gruppen en nyskriven rapport med konkreta näringspolitiska förslag för att stärka Sveriges position internationellt. De menar att svenska kreatörer representerar kvalitet och innovation runt om i världen och att de kreativa branscherna står för export som internationellt formar bilden av Sverige. De bygger upp ett kunskapskapital nationellt, bidrar med hållbar tillväxt, och skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen i och med digitaliseringen.

– Den kreativa sektorn har en enorm potential för ett litet men kunskapsintensivt land som Sverige. Samtidigt hamnar de kreativa näringarna ibland mellan stolarna som näring, handel och kultur. Därför efterfrågas en helhetssatsning och en nationell strategi för kreativa näringar som branscher, säger företrädarna för de fem branschorganisationerna gemensamt.

Samarbetet och rapporten presenterades i samband med en lunch med närings- och innovationsminister Mikael Damberg på Liljevalchs, som inledde med att säga att rapporten är en viktig inlaga i arbetet med att konkretisera regeringens exportstrategi, där de kulturella och kreativa näringarna spelar en viktig roll.

– Många av förslagen i rapporten har internationella förebilder och rör alltifrån behov av reformerad statistik till frågor om utbildning, finansiering och immaterialrätt. Bland annat efterfrågas en ny infrastruktur kring finansiering med mjuka lån och möjligheter för delfinansiering av satsningar kring internationalisering och innovation, en svensk motsvarighet till finska Tekes, säger Johanna Nylander, rapportförfattare.