Kurs med kulör på schemat

TEXT 

Sara Wilk

ÄNDRAD 

2016-08-25

 | 

PUBLICERAD 

2016-08-25
I höst startar en ny utbildning i kulörmätning på Göteborgsbaserade Largo. Den ska vara speciellt utvecklad för den grafiska industrin.

Under den två dagar långa utbildning står bedömning av kulörer, både visuellt och digitalt, samt kunskap kring hur olika färgbeteckningssystem och mätinstrument används på schemat.

– Om vi tittar på den grafiska branschen som en värdekedja, underlättar det ju otroligt mycket om alla i kedjan talar samma kulörspråk, det vill säga vet hur kulören ska kommuniceras mellan varandra och vilka faktorer som påverkar. Till exempel går utvecklingen med digitala mätvärden snabbt framåt och för att vara med här krävs ny kunskap i branschen. Med denna nya kurs hoppas vi kunna lära deltagarna grunderna i kulörkunskap och kulörmätning, vilket säkrar såväl effektivitet som produktkvalitet, säger kursledaren Maria Wetterberg.

Kursen hålls i november och är avgiftsbelagd.