Lundgren+Lindqvist identitet för Röda Sten

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2015-10-07

 | 

PUBLICERAD 

2015-10-07
Designbyrån Lundgren+Lindqvist står bakom restaurangen Röda Stens nya identitet.

Restaurangen ligger i Röda Stens konsthall. Konsthallen, som är belägen i ett gammalt industriellt pannhus i Göteborgs hamninlopp, är en arena för nutida konst och närliggande kulturella uttrycksformer. Restaurangen drivs av en familj med en utpräglat personlig inställning till allt ifrån det gastronomiska utbudet till ställets atmosfär.

— Denna personliga ingång och värmen i bemötandet när man som gäst besöker restaurangen var någonting vi valde att ta fasta på i utformandet av restaurangens nya visuella identitet. Som stamgäster har vi under de senaste åren både lärt känna ägarfamiljen och deras restaurang på djupet. Det har lett till ett väldigt tätt samarbete och en god dialog, som genomsyrats av ett ömsesidigt förtroende, berättar Andreas Friberg Lundgren, ad och grundare av byrån.

Detta, tillsammans med det faktum att byggnaden efter det att den ursprungliga verksamheten lades ner stod tom och fungerade som en fristad för lokala graffitimålare, var det som ledde dem fram till ordbildens handskrivna form.

— Vi ville skapa ett flexibelt system som tillåter den spontanitet som en restaurang med en mångfacetterad verksamhet kräver. Liksom restaurangens inredning, där olika eror och uttryck möts, finns det en tolerans för denna brokighet inpräntad i identitetens DNA. Ett rombformat emblem, som visar huset och dess placering under Älvsborgsbron, appliceras till synes slumpmässigt, antingen för hand med en stämpel eller i tryck. Också detta understryker och illustrerar upplevelsen av restaurangen, där den varma atmosfären är viktigare än den krampmässiga trendkänslighet som ofta präglar moderna krogar.

Hittills har samarbetet, förutom den visuella identiteten, manifesterats i allt från förpackningar till porslin, med en ny hemsida under utveckling med beräknad lansering kring årsskiftet.