Nordisk ton när OBH Nordica rebrandar

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2023-03-16

 | 

PUBLICERAD 

2023-03-16
För att fira sitt 20 års-jubileum väljer OBH Nordica att rebranda hela varumärkesplattformen. Identiteten gjordes senast om 2014 av byrån Silver, som även denna gång fått stå vid det kreativa rodret. Med Bruno Rodrigues, Jörgen Olofsson och Jonas Berg i spetsen jobbade byrån mot att genom färg och form få identiteten att andas nordiska värderingar och kvalitet.
Montage. Bild: OBH Nordica.

I samband med de tidigare gemensamma designprocesserna gjordes en utvärdering av varumärket där de jämförde den tidigare positionen med den framtida visionen. Detta för att få en överblick över vad den befintliga designens delar förmedlade i relation till den tänkta målbilden.

– Vi gjorde även ett konsumenttest för att se vilka delar som var starka i identiteten och vilka som behövde utvecklas eller kunde tas bort helt. Det var tydligt att logotypen och tag-linen ”Designing Good Life” var varumärkets starkaste tillgångar och att det var de vi skulle utgå ifrån, säger Ulf Berlin, vd och medgrundare av Silver, och lägger till:

Bild: OBH Nordica.

– De mönster som var en stor del av den tidigare designen var inte en bärande del av identiteten. De drog dessutom ner kvalitetsintrycket, även om det leverade på andra positiva attribut som var viktiga vid det förra designarbetet.

Jordnära färgpalett
Med konsumenttestet i ryggen fick byrån en tydligare riktning för vidareutvecklingen och förädlingen av varumärket. De områden som de därav valde att fokusera på tidigt i processen var logotyp, färgpalett och typografi tillsammans med en generell förenkling av formspråket. Då den nya identiteten skulle andas nordiska värderingar och kvalitet valde Silver att gå efter en naturlig och jordnära färgpalett tillsammans med en ren och minimalistisk känsla och stil.

Färgschemat. Bild: OBH Nordica.

Jonas berg, brand designer på Silver, beskriver samarbetet med OBH Nordica som en iterativ process, med tight input från kunden och ett fokus på att bygga förtroende. Den kreativa processen fick vara organisk och dynamisk, vilket öppnade upp för mer kreativa lösningar. 

– Genom att presentera tre förslag fick kunden en känsla av ägarskap i processen och fick en bekvämare position att fatta beslut från. Detta ledde sannolikt till en smidigare implementering av redesignen, eftersom kunden kände sig mer involverad i resultatet redan från början, säger han.

Förpackningar med nya identiteten. Bild: OBH Nordica.

Klassiskt och tidlöst uttryck
Då identiteten omfattar ett stort antal produkter blev en av de större utmaningarna att få logotypens hexagonala form att funka på både förpackningar och i medier. Logotypen var från början inte tänkt att göras om, men under arbetets gång blev det tydligt att den behövde utvecklas. 

– Både för att öka impact i digitala medier och för att kommunicera den önskade kvalitetspositionen. Med den nya designen ville vi skapa ett mer klassiskt och tidlöst uttryck och renodlade detaljerna för att spegla detta, säger Bruno Rodrigues, brand designer på Silver.

Den tidigare identiteten sedan 2014, även den framtagen av Silver. Bild: OBH Nordica.

Hexagonal harmoni
Han förklarar vidare att de jobbade mycket med att skapa en harmoni mellan de olika delarna av identiteten, samtidigt som den hexagonala formen hela tiden skulle vara i fokus. Här fick designteamet väga begränsningar mot produktionsmetoder och material, vilket krävde ett noggrant övervägande av typografi, färg och bildspråk.

– Rebranden har lett till en mer sammanhållen och uppdaterad varumärkesidentitet som bättre överensstämmer med OBH Nordicas vision. Sammantaget verkar det som att designprocessen var framgångsrik på grund av det öppna och samarbetsvilliga tillvägagångssättet från både kunden och formgivarna, avslutar Jonas Berg.

Bild: OBH Nordica.

Arbetsgrupp
Charles Hubert de Montbel, General Manager, Tefal – OBH Nordica Group
Mariya Vavilova, Marketing Director, Tefal – OBH Nordica Group
Pavel Semenov, Digital Communications Manager, Tefal – OBH Nordica Group
Karin Juhlin, Head of Brand Activation, Tefal – OBH Nordica Group
Pontus Carmback, designer, Tefal – OBH Nordica Group
Mei-li Wu, designer, Tefal – OBH Nordica Group
Ulf Berlin, kundansvarig. Silver
Jörgen Olofsson, creative director, Silver
Bruno Rodriguez, brand designer, Silver
Jonas Berg, brand designer, Silver
Petra Winberg, varumärkesstrateg, Silver
Hanna Olin Månsson, insiktstrateg, Silver
Marlis Nylén, produktionsledare, Silver
William Sörqvist, motion designer, Silver
Johan Ekström, UI/UX designer, Silver

Bild: OBH Nordica.