Ny identitet för nya utmaningar

TEXT 

CAPDesign

ÄNDRAD 

2015-03-06

 | 

PUBLICERAD 

2015-03-06

– Förändringstakten i världen ökar, vilket innebär att man själv måste agera snabbt — och konstruera sina plattformar därefter. Allt i ett företag måste kunna hantera snabbhet, bland annat tekniken och identiteten, säger Erik Lidsheim, som är vd för den strategiska designbyrån Söderhavet.

I ungefär ett år har de arbetat med SF Bio. Från början var deras uppdrag att ta fram en ny mobilapplikation, men undan för undan såg de också ett behov av en ny identitet anpassad för en digital närvaro. Uppdraget växte således, men istället för att lansera allt i ett huj har de valt att implementera identiteten stegvis, allt eftersom de jobbar fram nya tillämpningar.

– Det handlar om en respekt för identiteten; den är inget man kastar ur sig. Om man främst har arbetat analogt tidigare så har man redan mängder av tillämpningar. Ska man då bygga upp en identitet som är anpassad för flera kanaler så krävs det fler byggstenar och riktlinjer än någonsin tidigare, konstaterar han.

I Söderhavets uppdrag ingår nya typsnitt, färger, mönster och en ny varumärkesstruktur för konceptvarumärken. De har kommit en bra bit, men den försiktiga implementeringen innebär också att både den nya och den gamla identiteten lever sida vid sida.

– Hur man hanterar två generationer av en identitet parallellt är en svår fråga. Men jag tycker att det är synd om man låter den gamla styra allt för mycket. Då begränsar man sig. Istället måste det nog göra lite ont ett tag, man har egentligen inga andra alternativ. Verkligheten är så otroligt komplex, och inte minst snabbföränderlig, det går inte att tänka som man gjorde förr, konstaterar han.

– Vi stöter rätt ofta på identiteter och manualer där kanske 10–15 procent verkligen används. Jag tror att det beror på att de inte tas fram av de som arbetar med tillämpningarna. Men om man arbetar med identiteten parallellt med tillämpningarna så tvingas man att tänka igenom allting och får möjlighet att justera längs vägen.

SF Bios nya identitet ska vara kanaloberoende, men utgångspunkten har ändå varit det digitala behovet. Och man har jobbat för att förena det moderna och det traditionsrika; bion rymmer trots allt både historietunga, röda sammetsgardiner och den senaste ljudtekniken.

Ett typexempel som Erik Lidsheim lyfter upp är det nya mönstret, som inspirerats av bilden på just de röda draperierna. Det element som användes tidigare var ett bearbetat och tungt foto, men den nya lösningen går lätt att bygga upp i css eller som rörliga element.

– Historien har varit en viktig del. Sedan vill vi ju addera någonting modernt också.

[fakta id=”29312″]