Ny identitet ska visa hållbar ekonomi för barnkläder

TEXT 

Lamin Kivelä

ÄNDRAD 

2020-07-01

 | 

PUBLICERAD 

2020-07-01
Med en ny grafisk identitet vill byrån Bedow visualisera berättelsen om Hyber och deras idé om en cirkulär ekonomi för barnkläder.

I juni 2019 påbörjade Bedow arbetet med en ny grafisk identitet för Hyber, som hyr ut barnkläder och andra barnprodukter. Allt som allt tog arbetet knappt ett år och var klart i april 2020.

– Hyber ville förtydliga sitt erbjudande. Deras befintliga identitet hade de tagit fram själva när de startade och nu hade de kommit så pass långt att de ville ta nästa steg, berättar Perniclas Bedow, creative director och grundare av Bedow.

Markus Hjelm och Douglas Heidergren startade redan 2015 det företag sedan blev Hyber. Men då hette det något annat och affärsidén hade ännu inte landat i just barnkläder.

– När Hyber startade var det mer en smart affärsmodell med stor potential. Idag vill vi inspirera till bättre konsumtionssätt och leda vägen på den cirkulära marknaden. Då vill vi förstås ha en grafisk identitet som talar för det, berättar Olivia Rothschild, brand keeper och medgrundare till Hyber.

Perniclas Bedow berättar att arbetet med den nya grafiska identiteten startade med en gemensam analys av marknaden, för att sedan visualisera strategin. Och de ser hellre det unika i varje projekt än att aktivt hämta inspiration från andra.

– Vi vill hellre uppfinna hjulet varje gång, säger Perniclas Bedow.

Byrån arbetar också fram specifika nyckelord för varje projekt. Orden är sedan fria för byråns designers att tolka.

– Det ställer höga krav på att våra designers är nyfikna och uppdaterade på vår historia och samtid eftersom de blir den slutgiltiga bryggan från ord till bild, berättar Perniclas Bedow och fortsätter;

– Den avgörande delen för om ett projekt blir bra eller inte är att hitta rätt berättelse kring en tjänst eller en vara. När den biten faller på plats så är det en bra känsla – och tvärtom när vi har problem att ringa in vad som är intressant. Men generellt så faller det sig ganska naturligt att hitta rätt berättelse om tjänsten eller varan är bra i grunden. Och det är en förutsättning för att vi ska tacka ja till ett uppdrag.

Cirkeln och konceptet ”small circles, big impact” är genomgående element i den nya grafiska identiteten.

– Barnen är små kretslopp och ju mer de springer runt och leker i våra produkter desto mindre miljöpåverkan bidrar vi till, förklarar Olivia Rothschild.

Perniclas Bedow berättar att konceptet även går igen i logotypen.

– Bokstäverna är ju lite okonventionella eftersom de är konstruerade av cirklar enligt konceptet “small circles, big impact”, men efter dialog (med Hyber, reds. anm.) kom vi fram till att det är viktigare med konsekvens än konvention.

På eget initiativ handritade Bedow och deras designers typsnittet Hyber Display, med tre varianter av varje bokstav för att få en variation i rubrikerna.

[fakta id=”47104″]– Vi ritade en uppsättning glyfer i tre varianter och sen digitaliserade och förfinade vi dem innan vi satte ihop dem till en font. Den typen av handritade typsnitt måste ju inte vara perfekta, därför är det inte så tidskrävande som det kan vara med mer raffinerade typsnitt.

Bedow levererade sedan en visuell manual tillsammans med övriga filer till Hyber.

– Vi gjorde direkt om hela vår hemsida och i alla våra kommunikationskanaler finns spår av konceptet. Det är en tacksam grund att stå på, då det innehåller många element och känns igen väldigt enkelt. Idag jobbar vi på varumärkeskännedom och då används vår grafiska identitet flitigt, avslutar Olivia Rothschild.

Perniclas Bedow
Perniclas Bedow. Foto: Bedow.