Ny profil för Vingåkers kommun

TEXT 

Sara Wilk

ÄNDRAD 

2016-08-15

 | 

PUBLICERAD 

2016-08-15
Nyligen presenterades ett nytt förslag på logotyp och grafisk profil till Vingåkers kommun. Målet har varit att ta fram en heltäckande profil som gör det möjligt att arbeta mer professionellt med kommunikation och marknadsföring.

Vingåker

Kommunens nuvarande profil är från 2002 och saknar många riktlinjer och element, vilket gör det svårt att ta fram de mallar som krävs, enligt ett pressmeddelande. Därför efterfrågades en mer modern och heltäckande profil.

– Det är förutsättningen för att lyckas i arbetet med att stärka kommunens och bygdens varumärken för att attrahera målgrupperna. I förslaget till grafisk profil har vi främst utgått från nuvarande grafiska profilen och varumärkesplattformen som kommunfullmäktige antog i april, berättar kommunikatör Rosmarie Sundström.

Arbetet med förslaget inleddes tillsammans med Ariom reklambyrå och har sedan fortsatt i kommunikationsgruppen, som innehåller en representant från kommunens samtliga förvaltningar. Kostnaden uppges ha uppgått till närmare 120 000 kronor.

– Med den nya grafiska profilen visar vi att vi är en landsbygdskommun. Vår vapensköld har fått ett modernare utseende med samma historiska innehåll. Vi behöver synliggöra vår kommun, inte minst som arbetsgivare, säger kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson.

Den 12 september tar kommunfullmäktige beslut om den nya grafiska profilen.