Ny rapport om användning av AI

TEXT 

Mina Stierna

ÄNDRAD 

2018-11-08

 | 

PUBLICERAD 

2018-11-08
Ny rapport vill ge en övergripande bild av hur AI tillämpas i Sverige i dag.

Med bidrag från totalt 195 talare, med 100 representanter från industrin och 95 från akademin, kartlägger nu en ny rapport läget för AI och dess användning inom olika sektorer i Sverige. Rapporten diskuterar också hur AI-utvecklingen ska se ut framöver och lägger fram rekommendationer på nationell nivå för hur akademin och industrin tillsammans ska försäkra att Sverige ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling inom artificiell intelligens. Rapporten grundar sig på resultaten från fem konferensdagar som skedde under våren i arrangemang av WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program). Under konferensen behandlades områden kopplade till AI som industrin, underhållning och lärande, hälsa, finans samt samhälle och miljö.

Rapporten finns att läsa här.