Nytt masterprogram i design

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-12-21

 | 

PUBLICERAD 

2016-12-21
Sustainable Futures, Transformative Services och Visual media är de tre inriktningarna på den nya utbildningen.

Linköpings universitet startar en ny tvåårig, tvärvetenskaplig designutbildning  i design, med tre inriktningar som ska möjliggöra för studenterna att fördjupa kunskaper och färdigheter inom ett specialområde – de nuvarande spåren är Sustainable Futures, Transformative Services samt Visual media.

– Syftet med programmet är att utbilda kvalificerade designers som kan förstå och ta sig an nya och komplexa samhällsutmaningar och med sitt kunnande och kompetens ta ledande roller i arbetet att skapa en hållbar framtid, säger Stefan Holmlid, professor i design för tjänster vid Linköpings universitet.

Grundkunskaperna för att bli antagen till det internationella masterprogrammet i design kan enligt Linköpings universitet finnas inom management, design, arkitektur, kognitionsvetenskap eller slöjd, men också inom helt andra områden.

Antagningen till utbildningen har redan börjat och pågår till den 16 januari 2017.