Omfattande uppdrag för tågens marknadsstrateg

TEXT 

Peter Ollén

ÄNDRAD 

2019-09-13

 | 

PUBLICERAD 

2019-09-13
Tänk dig att ett träd ramlar på rälsen. Rälsen känner av att här finns ett främmande objekt och ett besked larmar en skogshuggare i närheten, som åker till precis rätt plats med sin motorsåg.

Under tiden räknar datorn ut vilken alternativ färdväg varje resenär bör ta och bokar in dem på det färdmedlet.

Det är exempel på hur Deutsche Bahn använder artificiell intelligens i sin strategiska planering. Men planen är även att lägga in allt – växlar, resenärströmmar, etcetera, i ett AI-system. Sedan kan man testa att ändra i en tidtabell och simulera och bedöma om det blir bättre eller sämre.

Professor Sabina Jeschke är inte bara professor på ett universitet. Hon leder också den strategiska utvecklingen av Tysklands järnvägar. Förutom ovanstående jobbar hon med ett projekt där tågen är i kontakt med varandra. Om ett tåg saktar in så saktas tågen bakom också in. Det gör att 20 procent fler tåg kan köras på rälsen, samtidigt som säkerheten höjs.

Ett annat projekt som hon nu genomför handlar om service av tågen:

— Får jag veta att en del är trasig på ett tåg som är på väg från Berlin till München, så kan vår 3d-skrivare skriva ut delen och vi kan byta den när tåget kommer till München. Genom en sådan konstant hälsokontroll av tågen kan vi ersätta de planerade servicestoppen med att fixa tågen när de faktiskt behöver det:

— Du går väl inte till doktorn varje fredag klockan 10.00? Varför ska då tågen göra det, frågar sig Sabina Jeschke och säger att den snabba kommunikationen i 5G kombinerat med AI kommer att lösa så många problem i världen. Den förbättrade informationen kommer att hjälpa oss så mycket med att fatta kloka beslut och göra rätt saker.