Prins Nicolas nya vapen

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-10-19

 | 

PUBLICERAD 

2015-10-19
Riksarkivet heraldiska enhet har tagit fram ritningen för Prins Nicolas vapen, som presenterades i samband med prinsens dop. Prins Nicolas har fått titeln hertig av Ångermanland.

– Det är en stor heder att få rita prins Nicolas vapen, säger Riksarkivets heraldiska konstnär Henrik Dahlström.

Prinsens vapen följer, enligt Henrik Dahlström, en sekellång tradition för svenska prinsar – vapensköldens komposition består av fyra fält och en hjärtsköld, som visar ätten Bernadottes vapen. Ett av de fyra fälten visar landskapet Ångermanlands vapen, vilket visar att prins Nicolas är hertig av Ångermanland. De övriga tre fälten med tre kronor och lejon är hämtade från Stora riksvapnet. Prinsen förlänades serafimerorden vid dopet och det är dess kedja som omgärdar vapenskölden.

Vapen.Nicolas_1-__H
Prins Nicolas vapen.