Prisutdelningen för Packnorth Award 2022

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2022-05-05

 | 

PUBLICERAD 

2022-04-28
I slutet av sommaren förra året gick startskottet för Nordens nya förpackningstävling, Packnorth Award. Tävlingen var en stor succé och prisutdelning skulle skett under Sign&Print mässan i februari. Pandemin grusade dock den planen.

Arrangör för Packnorth Award är AGI Publishing House i samarbete med Nord emballage. 

– Det var olyckligt att vi inte kunde genomföra prisutdelningen som planerat, men inget ont som inte har något gott med sig, säger Bo Wallteg, chefredaktör på tidningen nord emballage.

– Arrangörerna av Scanpack mässan (4 – 7 oktober 2022) har nu gått in som partner och prisutdelningen blir på den stora scenen, Superbrandscenen under mässans första dag. Att kunna dela ut priset på en renodlad förpackningsmässa, och dessutom en mässa av den dignitet som Scanpack har, betyder så klart mycket, både för oss som arrangörer och för deltagarna.

– Alla som i fjol skickat in bidrag valde att låta dessa kvarstå – eller ersatte med nyare versioner. Nu får dessa ingå i ett ännu starkare startfält, när även årets tävlande medverkar. Jag kan bara uppmana alla med intressanta förpackningslösningar att ta chansen. Om inte annat, får man fyra erfarna domares reflektioner kring förpackningen, säger Bo Wallteg.

Prisutdelningen äger rum den 4 oktober klockan 15.00.

De välmeriterade domarna kommer från svenska och danska universitet och organisationer.

– Domarna är utvalda för att de representerar en unik expertis inom just sitt område. Domaren, som tittar på den grafiska formen, ska enbart bedöma denna, medan domaren, som tittar på cirkulariteten, enbart sätter sina betyg inom detta, berättar Peter Ollén, som är publisher hos AGI.

De insända tävlingsbidragen bedöms och får oberoende poäng från 1 till 9 i vardera av dessa fyra områden:
• Den grafiska formen
• Förpackningens effekt
• Valet av material
• Cirkularitet

Ett tävlingsbidrag kan alltså få toppbetyget 9 för valet av material men lågt betyg för förpackningens effekt. Betyget 5 berättar att det här är en bra produkt, som håller god nivå och fungerar bra på hyllorna. Betygen 8 och 9 kommer bara att användas för de helt exceptionella lösningarna.

Förpackningsbidragen tävlar i olika kategorier. Det finns 35 att välja på, och dit hör exempelvis livsmedelsförpackningar, industriförpackningar, etiketter och lyxförpackningar.

– Även för den som inte bryr sig om tävlingen kan det här vara ett enkelt sätt att få synpunkter från någon utifrån. Vi räknar också med att det både är varumärkesägare, konverterare och byråer som skickar in. Det här är chansen att synliggöra de som ofta arbetar i det fördolda, konstaterar Bo Wallteg.

– Genom att betygen ges separat för varje område, så får deltagarna inspiration att se vad som kan förbättras. Nästa år kan man sedan skicka in igen, eftersom arbetet med förpackningar ju tenderar att vara ett ständigt pågående förändringsarbete, säger Bo Wallteg.

Att delta i Packnorth Award kostar inte mycket jämfört med andra tävlingar inom området. Just nu finns dessutom ett Early Bird erbjudande som gör det ännu kostnadseffektivare. 

– Vi som arrangörer vill inte att avgiften ska vara en broms för att delta, därför har vi valt en nivå som gör att alla kan vara med. Nordisk förpackningsindustri har mycket att erbjuda och det vill vi lyfta fram. Små och stora företag ska kunna delta och det är viktigt med bidrag från alla materialgrupper. Allt är inte fiberbaserat i förpackningsvärlden, även om det är lätt att få det intrycket.

Fullständig information kring tävlingen, bland annat om kategorierna, avgifter samt registrering finns på  hemsidan www.award.packnorth.se.