Ny kategori i Publishingpriset

TEXT 

Mårten Huzell

ÄNDRAD 

2018-01-16

 | 

PUBLICERAD 

2018-01-16
Publishingpriset inför en ny kategori för e-publikationer som är producerade för att läsas digitalt och som inte ska tryckas.
Foto: Fredrik Stehn

[prenumerera]

Mycket redaktionell- och marknadskommunikation produceras i dag enkom för digital konsumtion. För att anpassa sig till detta introducerar Publishingpriset en e-publikationskategori. Bidragen ska vara producerade för skärm och får inte innehålla bara text eller bara bild. En annan nyhet är en reducerad deltagaravgift för små företag med 1 till 2 personer, vilket tävlingsledningen hoppas sänker tröskeln för deltagande.

– Tävlingen har nu 52 tävlingskategorier och denna finmaskiga indelning medger justare jämförelser av bidragen, säger Björn Karlsson, tävlingsdirektör på Publishingpriset.