Redesign – att göra eller inte göra

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2019-05-27

 | 

PUBLICERAD 

2019-05-27
Att göra en redesign av ett varumärke, oavsett om det sker helt inhouse eller i samarbete med en byrå, kräver mycket arbete innan formgivningen ens kan börja. Vi har pratat redesigns med strategiska designbyrån Lobby design som arbetat med att ta fram grafiska profiler och visuella identiteter för bland annat Thelins, Boka direkt, Tobin properties, SSM, Klövern living.

Den mest självklara anledningen till en redesign är om varumärket känns daterat och inte hängt med i utvecklingen, enligt Emma Tajiou, grundare av och vd för Lobby Design. [fakta id=”45594″]

— Då behövs mer eller mindre omfattande uppdateringar beroende på hur inarbetat varumärket är och hur det uppfattas av målgrupp/potentiell målgrupp. Om man, av strategiska anledningar, vill byta målgrupp så brukar det också vara effektivt att visa det via en -visuell uppdatering. Allt varumärkes- och designarbete syftar till syvene och sist till att bidra till ökad tillväxt och försäljning för kunden.

Emma Tajiou är grundare av och vd för Lobby Design.

Hon berättar att hennes upplevelse är att många kunder gärna tar en genväg och vill hoppa över strategiarbetet som bör göras i början av en redesign. De främsta anledningarna brukar vara att det tar mycket tid och blir en större investering för kunden – många är ivriga att snabbt bli klara och kunna lansera den nya identiteten.

— Vi har lärt oss genom åren att det inte går att hoppa över den strategiska analysfasen om det ska bli ett lyckat uppdrag. Det blir inte ett lika långsiktigt hållbart -varumärke utan det arbetet. Det går inte att forcera. Vi arbetar mycket med entreprenörer och ibland jobbar de igenom det för fort för att de är vana vid ett högt tempo – då är det större risk att det bli fel, säger Emma.

Hon berättar att företag ofta har en förutfattad bild av hur deras målgrupp ser ut och tycker att deras antaganden är tillräckliga som bakgrund. När byrån sedan tar fram underlägg som visar att det inte stämmer blir responsen förstås oftast positiv.

Då får vi oftast höra ”vilken jäkla tur att ni tog reda på detta åt oss”. Det gäller att få kunden att förstå värdet av det arbetet – för det gör oftast designprocessen i sig kortare och mer spot on.

Vilka anledningar bör inte ligga till grund för en redesign?

— Att tro att ditt företag blir framgångsrikt bara för att du gör en redesign är en typiskt dålig anledning. Ett tilltalande varumärke kan hjälpa till att få konsumenten att köpa produkten första gången men för återkommande köp är det andra parametrar som spelar in. Produkten måste såklart vara bra, det måste finnas människor som behöver produkten och framförallt en organisation bakom som kan producera, marknadsföra och sälja den.

Med den nya designen för Thelins ville Lobby design hylla deras gedigna arv och förmedla en mer exklusiv och lyxig känsla som samtidigt kändes rätt i tiden.

En viktig del att ta hänsyn till är de strategiska val som kommer med en redesign. Ofta kostar det mycket pengar att lansera och implementera en ny grafisk identitet. Det innebär att detta måste planeras redan i startfasen.

— Att hedra och genomföra redesignen hela vägen ut trots att det innebär stora investeringar är ett viktigt strategiskt val att göra. Uppdateringar som görs halvdant uppfattas som osäkra och kan göra att man till och med tappar köpare.

— Vi ställer alltid frågan till kund när vi gör en redesign – vad har ni för budget för att rulla ut det här? Många snöar in sig på att få ut nya visitkort och liknande, som de kan visa vid personliga möten med kunder, men det räcker inte. Beroende på vilket företag vi pratar om finns det andra kanaler som väger mycket tyngre. Pratar vi till exempel butiker eller restauranger, speciellt kedjor, är det viktigt att skyltningen uppdateras omgående, i och med att det är varumärket utåt. Det finns många som bara syns online, då måste kommunikationen på nätet vara enhetlig. Det blir jätteförvirrande med en gammal adwordsannons som inte följer de nya riktlinjerna, till exempel.

Emma säger också att det så klart inte alltid är möjligt att göra den övergången över en natt, ibland behövs en övergångsperiod av både ekonomiska anledningar och för att uppdateringen ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Har du till exempel 10 000 take away-muggar med det gamla uttrycket kvar ska dessa så klart inte bara slängas bort.

För att ta fram strategin för bästa implementering brukar Lobby Design skapa samtalsgrupper av relevanta personer från organisationen eller företaget, utöver ledningen. Personer som jobbar med marknad och försäljning har till exempel en insyn i vilka barriärer det kan finnas för konsumenter att köpa produkten, de kan ge relevant information om målgruppen som kan hjälpa planeringen av lanseringen.

På tal om konsumenten, hur vårdar man kommunikationen med konsument eller användare när man gör en redesign, och hur bör den frågan tas upp mellan kund och byrå?

— Det är en fråga som bör tas upp tidigt och beroende på vilka resurser som finns internt hos uppdragsgivaren så involveras den gruppen tidigt i processen. Finns det inga resurser som har den kompetensen är det viktigt att byrån erbjuder ett fortsatt samarbete för att förvalta varumärket framåt. Min erfarenhet är att det är byrån som tagit fram varumärkesstrategin och den visuella identiteten ofta är vassare på detta och ställer högre krav på att varumärket hanteras på ett enhetligt sätt löpande. Det har med vår yrkesstolthet att göra.

Vilka frågor är det viktigt att byrån ställer till kunden?

— Vad är syftet med att uppdatera/utveckla varumärket? Vad har ni för förväntningar på det nya varumärket? Vilken är er främsta målgrupp i dag och hur vill ni att målgruppen ser ut om fem år? Varför ska man köpa er produkt i dag och varför köper man den om fem år? I det här skedet är det inte helt ovanligt att man kommer in på affärs- och produktutveckling och hjälper kunden att optimera produkten för att göra den mer attraktiv och hållbar över tid.

Delmomenten man bör göra innan formgivningen påbörjas är relativt många och kan ta tid beroende på vilken typ av organisation arbetet sker hos.

— Det är viktigt att man gör en grundlig varumärkesanalys inifrån och ut för att förstå behovet eller problemet. Som det ser ut i dag och vad ambitionen för -framtiden är. Vilka värdegrunder finns? Hur vill man uppfattas? Främsta styrkor? Och så vidare. Detta kan göras mer eller mindre omfattande beroende på uppdrag och kund. Formgivningen ska fungera som en -förlängning av det arbetet. Annars finns risken att det bara blir ”smink”. En varumärkesredesign måste göras på alla plan, avslutar Emma.