Reklambranschens nya jämställdhetspris

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2015-05-27

 | 

PUBLICERAD 

2015-05-27
guldvagen-pressbild-webb kopia
Fotograf: Christian Gustavsson.

Tillsammans med Add Gender har kreatörerna Ellinor Ekström och Sophie Lokko tagit fram ett nytt pris inom reklambranschen – Guldvågen. Syftet med priset är att visa unga reklamare och kunder vilka byråer som är bäst på att ta tillvara på, lyfta och belöna de anställdas kompetens – oavsett kön.

Förhoppningen är, enligt Ellinor Ekström och Sophie Lokko, att priset kan få kunder att höja kraven för sina byråer. Priset ges till den byrå som inte bara är bra på kommunikation, men som också är en bra arbetsplats med rätta löner, utrymme och utvecklingsmöjligheter för alla kön.

– Vi vill jobba för att reklambranschen ska bli världens bästa bransch, och känna att vi som unga kvinnor har en möjlighet att lyckas i den. Med flera år framför oss av intensivt och hårt arbete i reklambranschen vill vi ha likvärdig möjlighet att avancera på byråerna som våra manliga kollegor med samma kompetens – så är det inte idag, förklarar Ellinor Ekström.

Add Gender är analys- och rådgivningsföretaget som tidigare tagit fram Byråjämställdhetsindex tillsammans med Resumé, och nu har de gått in som samarbetspartner i Guldvågen. De kommer att hålla i undersökningen som kommer att utröna vilken byrå som tar hem priset.

– När siffror och statistik kan visa att det går bättre för de byråer som är bäst på att inkludera känns det ganska befängt att det går så långsamt som nu. Trots att branschen har en jämn könsfördelning överlag försvinner kvinnorna på väg till beslutsfattande positioner. Det hoppas vi kunna ändra på, säger Sophie Lokko.