Rörlig bild i stadsutveckling

TEXT 

Camilla Buch

ÄNDRAD 

2016-04-11

 | 

PUBLICERAD 

2016-04-11
Stockholm ska fyllas med rörlig bild i ett samarbete mellan Filmregion Stockholm–Mälardalen och bland annat Kulturhuset Stadsteatern och fastighetsägare.

Samarbetet, som går under namnet Smart kreativ stad, går ut på att samla kompetens inom film, TV och digital media – bl.a. scenografi, ljussättning, animation och dataspelsutveckling – med aktörer inom stadsplanering, bygg och fastigheter. Denna ’branschpool’ kommer sedan att genom olika pilotstudier undersöka till exempel hur byggnader kan bli mer visuella eller stadsmiljön mer interaktiv och attraktiv.

Projektet är EU-finansierat och kreatörer boende i Stockholms län kan ansöka om att vara med. Onsdag 13 april håller Smart kreativ stad seminarium på Grand Hôtel i Stockholm, där bland annat pilotstudier kommer att presenteras.

– Film och digitala media är en central skärningspunkt inom de kulturella och kreativa näringarna – ett av Stockholmsregionens styrkeområden. Hittills har det varit svårt för regionen att samla sig kring den här frågan. Så det här projektet är inte bara blixtrande innovativt – det är en historisk milstolpe, säger Anette Mattsson, vd för Filmregion Stockholm-Mälardalen.