Min läslista

Din läslista är tom.

Sök på capdesign.se

Notis
10057

Så fixar du en grafisk manual

TEXT Minja Smajic
Annons

En företagsidentitet är i hög grad beroende av sin visuella presentation. En konsekvent tillämpning av element och regler bäddar för ett starkare intryck som är lättare att komma ihåg. Ett företag som tar hand om sin profil uppfattas som mer trovärdigt och kompetent. Det är få som har råd att strunta i hur de presenterar sig för omvärlden.

En grafisk manual är i första hand ett redskap, som en kokbok, som hjälper företaget att hantera de grafiska element som ingår i den grafiska profilen på ett förutbestämt och korrekt sätt. Med hjälp av en grafisk manual ska människor utan kunskaper inom grafisk design kunna följa de regler som finns för att den grafiska profilen ska hanteras på ett acceptabelt sätt.

Betydelsen av konsekvent användning och tillämpning av en grafisk profil har både ökat och förändrats under 2000-talet. Uppkomsten av nya medier och nya kanaler har lett till att vi möter fler och fler visuella intryck. Det gör att behovet av att hålla ihop en grafisk profil har ökat. En slarvig hantering av en grafisk profil kan bringa skada och få företaget att uppfattas som oseriöst och rörigt.Bestäm ambitionsnivån

Som formgivare är man angelägen om att reglerna för hur en grafisk profil ska användas ska följas till punkt och pricka, men i verkligheten är det helt omöjligt att få det att bli så. Av många skäl är det inte möjligt att behålla full kontroll när det är någon annan som ska handskas med profilen. Acceptera att det är så och sätt din ambitionsnivå till det som är rimligt och som inte gör det hela för komplicerat.

Omfattningen
En nitisk formgivare har inga problem med att sätta upp några hundra sidor om hur en profil ska hanteras. Men det är den absolut säkraste vägen att gå om du vill få användarna att totalt strunta i regelverket. I praktiken blir det svårt om du tar dig själv på för stort allvar. Det är bättre att vara koncis och lämna över ett överskådligt material än att komma med en instruktions­manual som skulle passa för en jumbojet.
När profilen består av många olika komponenter och aspekter är det dock bra att göra en kort sammanfattning av de vanligast förekommande situationerna och beskriva dem separat, i stället för att tvinga folk att leta upp något på sidan 358. För då gör de det inte.

Bestäm risknivån för felanvändning
Alla profiler lever olika liv. Vissa företagssymboler exponeras mycket mer än andra, och med en högre exponeringsfrekvens kommer en högre risk för felanvändning. I dessa fall är det viktigt att ta upp alla tänkbara snedsteg som potentiellt kan urholka profilen i en egen sektion. Om man visuellt presenterar vad som inte är korrekt minskar man risken för att det händer. Genom att försöka förutse kommande användningsformer kan det gå att utesluta eventuella misstag senare.

Tilltal och tonläge
En grafisk manual ska ses som ett surrogat för ett samtal eller möte. Därför är det viktigt att hitta ett tilltal som fungerar för dem som kommer att komma i kontakt med den. Här bör kulturella aspekter också vägas in. Är det ett svenskt företag så vet vi att diktat inte är det bästa sättet att få någon att sympatisera med profilen utan tvärtom, här ska det vara en vänlig och ödmjuk ton. När det gäller internatonella företag blir detta direkt mycket mer komplext. I Tyskland är till exempel ord som »måste« »absolut« och »exakt« mycket mer gångbara än i ett land som Italien där även rödljus i trafiken ofta bara uppfattas som en rekommendation.

Stora och små företag
På ett stort företag är det med stor sannolikhet många personer som kommer att befinna sig i situationer där de måste handskas med företagsprofilen till skillnad från på ett mindre företag. Ju fler personer som arbetar med saker som inbegriper profilanvändning desto viktigare är det med tydlighet och noggranhet i pedagogiken. Den ska fungera för människor med olika utbildnings- och erfarenhetsnivå.

Ny profil eller redesign
När det handlar om en ny profil som ingen har en relation till är det viktigt att tydliggöra berättelsen bakom profilen för att få användarna att bättre förstå vad som gäller. Då det inte finns några tidigare referenser till profilen är det viktigare att fokusera mer på hur man ska göra rätt än på vad man inte får göra. När det gäller redesign där ett flertal element är bibehållna är det extra viktigt att fokusera på vad som är nytt och hur det som har funnits innan ska användas framöver.

Gör tydliga prioriteringar
Det kan finnas olika anledningar att fokusera på vissa moment. En logotyp kan till exempel användas av andra företag vid samproduktioner. Den kan förekomma i många olika storlekar från på en penna till en buss eller ett flygplan. I de flesta fall handlar det dock om hur den ska användas på kontorsmaterial, webbsidan och vid annonsering. I båda fallen är det viktigt att dessa behov förklaras tydligt, så att det inte uppstår några tvivel.

Gör den lättanvänd
Gör en tydlig innehållsförteckning, skapa tydliga sektioner och gör den så visuell som möjligt. Visa exempel i bild och förklara ytterligare i text.

Gör den lättillgänglig
Är företaget stort kan det fortfarande vara en idé att ha manualen i tryckt form. Det ger tyngd och en känsla av beslutsamhet. Nackdelen är att det är betydligt dyrare att göra ändringar i en tryckt manual. Men glöm inte att det enklaste sättet att distribuera manualen är digitalt. Lägg upp den på företagets webbsida och gör den i pdf-format, eftersom det är lätt att skicka iväg. Är den omfattande, gör en komplett och en enkel version som kan mejlas iväg vid behov.

Utvärdera, komplettera
Efter en viss tid (ett till två år) är det viktigt att göra en utvärdering och säkerställa att manualen fyller sitt syfte. Eftersom det sällan går att förutbestämma allt kan det vara viktigt med både justeringar och kompletteringar för att få den mer funktionell och aktuell.

Att tänka på
Det är inte du som formgivare som talar till läsaren. Det är företagschefens eller marknadschefens röst som ska genomsyra manualen.

Intresset för att läsa en grafisk manual kan vara lika lågt som för att läsa en telefonkatalog. Skriv med närvaro och känsla. Illustrera allt som kan illustreras. Lägg även in några upplättande sidor om det är möjligt. Genom att skapa en sympatisk relation med läsaren ökar du sannolikheten för att denne tar sig igenom materialet och fattar korrekta beslut.

Utformningen av manualen borde vara tilltalande även för människor utan grafiska kunskaper. Den är inte en plattform för exhibitionism och »crazy« lösningar. Den ska vara mer som en nyhetssändning än som en dokusåpa.

En grafisk manual är som ett företags kläder. För utomstående kan den vara det enda sättet att komma i kontakt med företaget. Håll kläderna väldesignade, rena och strukna. Det inger respekt.

Beståndsdelar

Färgpalett
En uppsättning färger som ska användas i kommunikationssammanhang ska helst presenteras både som enskilda färgrutor och med exempel på tillämpningar. Det kan även vara bra att visa vilka olika färgkombinationer som är att föredra.

Logotyp
Presentation av logotypen i alla varianter, samt regler för applicering och placering.

Tilltal/Tonläge
För internt bruk är det bra att tala om vad som gäller när det kommer till tilltal och tonläge, så att det återspeglas i användningen av profilelementen.

Bildspråk
I vissa fall, där verksamheten är mediainriktad, kan det vara bra att säkerställa grundreglerna för bildspråket. Till exempel vilka motiv, på vilket sätt, i studio eller utomhus, vid naturlig eller studiobelysning och i svartvitt eller färg.

Innehåll
En tydlig uppräkning av alla delar i manualen.

Inledning
I inledningen presenteras grundkonceptet kring profilen, samt förväntningar och krav vid appliceringen.

Kärnvärden/Målsättning
Om manualen är mer riktad mot företaget självt kan det vara klokt att nämna de kärnvärden och målsättningar med verksamheten som profilen är byggd kring.

Typsnitt/typografi
De typsnitt som ingår i profilen ska noggrant presenteras med hjälp av olika textsättningar som visar hur det ska se ut när profilen hanteras på ett korrekt sätt. Exempel på rubriksättning, brödtext och andra förekommande textelement underlättar arbetet med det skrivna materialet.

Presentationsmall
Det är nödvändigt att ha en fungerande presentationsmall. Då Powerpoint och olika andra program erbjuder många möjligheter att fatta egna beslut och på så sätt kringgå profilen, är det viktigt att göra en lista på rätt och fel och på därmed minimera risken för »egna kreationer«.

Word brevmall
Det är häpnadsveckande hur få företag som använder sig av snyggt formaterade brev. Det är jätteviktigt att skapa en mall som gör att man på ett enkelt sätt kan skriva ett brev som är lättlästa och respektingivande. Med hjälp av enkla anvisningar kan man hjälpa anställda att kommunicera på ett professionellt och respektingivande sätt.

Kontorsmaterial
Kontorsmaterial är det mest använda mediet när det gäller företagskommunikation. En tydlig presentation säkrar att allt kommer att se ut på ett och samma sätt. Här ska man nämna papperstyper, ytvikter och sätt som man skriver all information på.

Annonsering
I vissa fall behöver man visa hur annonsmaterial ska utformas. Oftast gäller det platsannonser, men det kan sträcka sig längre än så i vissa fall.

Regler för webbsidan
Det finns många exempel där en företagsprofil inte följer reglerna på webben i samma utsträckning som den gör vid övriga tillämpningar. Därför är det viktigt att hjälpa webbredaktörer med tydliga anvisningar om hur de ska göra för att ”handla rätt”. Till exempel: Rubriksättning (versaler/gemener, feta/regular), regler för bildplaceringar, färger och menyposter.

Annons
Annons
Annons

Magasinet

magimage
magimage
2019
No1

Fotorealistisk 3D hos Foam Studio | Offentlig konst i 3D | Galleri med Sven Prim | Ines Alpha sminkar med 3D | The Reprap Story | Omvärldsspaning | Framtiden för 3D | Vinetiketter för världen från Karlstad

Prenumerera
magimage
magimage
2018
No4

Personporträtt med fotografen Weroncka Gȩsicka | Illustrera med papper | Flat design | Att välja bild | Konflikt och Kreativitet | Platt formagivning tar steget in i framtiden | Så når du betraktaren | Analys av Ericssons nya logotyp

Prenumerera
magimage
magimage
2018
No3

Så jobbar Tele2 Inhouse | Lean design för formgivare | Effektiv utomhusreklam | Galleri: Björn Persson | Inhouse: Stockholms stadsbibliotek | Anti-copying in design | Inhouse: MoMA | Intervju: Christina Knight

Prenumerera
magimage
magimage
2018
No2

Sthlm signs handmålar | Nordblicks nya profil | Semiotik i grafiken | Galleri: Simon Hjortek | Löwengrips redesign | Designa effektiva logotyper | Att redesigna eller ej | Nystartade studion Ulmaja Wilsson | Vi testar Loupedeck

Prenumerera
magimage
magimage
2018
No1

Passionsfyllt foundry | Typografiska omslag | Jämställt inom typografin | Historisk inspiration | Rörlig typografi | Att nå ut med snitten | Webbverktygen för typo | Byråer efter koncept

Prenumerera
magimage
magimage
2017
No5

Framtiden för reklam | Inkludering för tillväxt | Formgivarens roll i en globaliserad värld | Norm Form | Aardman Studios | Färg på rätt sätt | En kräsen generation

Prenumerera
magimage
magimage
2017
No4

Klarnas nya form | Från A till Zlatan | Vikten av design hos Sveriges digitala jättar | Curious ställer frågan först | Starka identiteter för stora varumärken | Converse tar steget fram med blicken bakåt | Nordiskt fokus på flygplansmat

Prenumerera
magimage
magimage
2017
No3

Psykedelisk design | Koncept för krögare | Gedigna kreatörer | Identitet med stil | Matigt fotografi | Alectas historia | Läskig analys

Prenumerera
magimage
magimage
2017
No2

VR till folket | Karaktärsdesign | Robert Sundelin | Johanna Hanno | En byrå över gränser | Framtidens filmstudio | Wacoms nya plattor | Juventus rebrand

Prenumerera
magimage
magimage
2017
No1

Fantastiska världar – Alexander Jansson & Mina Lima | Jakob Trollbäck | Rysk revolution | Magasindesign | Ny form för public service |

Prenumerera
magimage
magimage
2016
No4

Starta egen byrå? – Möjligheterna, utmaningarna och fallgroparna | SJ byter spår | På besök hos Bold | Få effekt utomhus | Typsnittens psykologi | Pionjärer inom VR | Pinterests planer

Prenumerera
magimage
magimage
2016
No3

Tonsäkra omslag – från vinyl till ikon | I huvudet på Jesper Waldersten | En bråkig 40-åring | Där data dominerar | Stjärnskottet Rachel Gogel

Prenumerera
magimage
magimage
2016
No2

Att formge bortom skärmen | Jonathan Barnbrook | Sätt översättningarna | Så funkar Adobe XD | Aktuellt | Portfolio

Prenumerera
magimage
magimage
2016
No1

Design <3 kod I Färglära från Way Out West I Hon formar nyheterna I Så arbetar du med virtuell verklighet

Prenumerera
magimage
magimage
2015
No8

Henrik Nygren | Formgivarpanelen trendspanar | Appar utan kod | Årets stora formhändelser

Prenumerera
magimage
magimage
2015
No7

Tema: Typografi | Tobias Frere-Jones | En eklektisk typ | Slitstark form | Från Lady Gaga till Hamilton

Prenumerera
magimage
magimage
2015
No6

Tema: Karriär | Framtidens kompetens | Björn Kusoffsky | Maxa frilansverksamheten | Nyheterna i Adobe Creative Cloud

Prenumerera
magimage
magimage
2015
No5

Tema: Hantverk | En responsiv pionjär | Lotta Kühlhorn | Färgglad ölform | Guide: Kalligrafi

Prenumerera
magimage
magimage
2015
No4

Tema: Grafisk identitet | Tre identiteter | Acne Advertising | Alla finalister i #omSLAGET | Emojins intåg

Prenumerera
magimage
magimage
2015
No3

Bärbar design | Filmisk form | Jane Bark | Högupplösta skärmar | Uppe i molnet

Prenumerera
magimage
magimage
2015
No2

Wyatt Mitchell | Grafitti i storformat | Iskalla typer | Ett tungt frågetecken | Guide: Välj rätt papper

Prenumerera
magimage
magimage
2015
No1

Bildens kraft | Microsofts designchef om framtiden | Lasse Skarbövik | Spel som gör skillnad | Guide: Nyheterna i Camera Raw

Prenumerera