Min läslista

Din läslista är tom.

Sök på capdesign.se

Så framtidskittar du dig – redan i dag

TEXT Sara Wilk
Annons

Hur ser verkligheten ut inom grafisk kommunikation om tio år? Lite annorlunda jämfört med i dag, förmodligen. Kanske har samhället förändrats en aning, möjligen ser arbetssätten annorlunda ut och troligtvis tar de digitala medierna större plats. Däremot är det nästan lika säkert som amen i kyrkan att kunskapskraven kommer att förändras.

Grafisk kommunikation handlar sällan om att stanna upp i utvecklingen. Att leta ny inspiration, lära sig ny teknik och kläcka nya idéer hör till jobbet. Så, varför inte förbereda det kommande decenniet redan nu? CAP&Design bad sex personer att polera spåkulan, stanna upp en stund – och dela med sig av sin vision av framtiden. Vilka tekniker kommer vi att använda? Vilka program måste vi lära oss? Och hur kommer vi att arbeta?

Helt enkelt: vad behöver formgivare kunna i framtiden?Anna Valtonen, rektor för Designhögskolan i Umeå och tidigare chef för designforskningen på Nokia

– Design håller på att utvecklas allt mer. Tidigare talade man om produkter och tjänster. Nu handlar det mer om ett designtänk, att ta sig vidare och lösa problem. För att göra det på ett bra sätt måste man ha tillräckligt med kunskap för att våga tänka nytt, inte bara återupprätta det som någon annan har gjort. 

Vad tror du att formgivare behöver kunna i framtiden?

– Samhället går från att vara funktionsdrivet till att människor blir mer medvetna och väljer själva. Så, det är viktigt att förstå vad vi designar för. Gör vi till exempel en bil, så ska den inte bara vara bekväm att sitta i, vi måste också förstå vilken inre funktion hos användaren den ska fylla.

Vilka verktyg och tekniker blir viktiga?

– Verktyg och tekniker kommer att vara helt annorlunda om tio år, medan arbetssättet förblir detsamma. Det är lika viktigt att kunna de verktyg och tekniker som finns i dag, som att inse att de gäller just nu – i framtiden kommer de att vara någonting annat.

Vilken kunskap blir mindre användbar?

– Det är svårt att säga. Design är ett område som fortfarande är ganska nytt. Historiskt sett kan man hitta aspekter som fallit bort. Verktyg och tillämpning förändras, men tänket finns hela tiden kvar. Design innebär att tänka kreativt och nyskapande, det ligger i sakens natur att tänka framåt.

Vad får Designhögskolan för kunskapskrav från branschen?

– En förändring som har skett är att företag blir mer kunniga om vilken kompetens de behöver. De efterfrågar främst personer som både har en väletablerad kreativ process och ett användarperspektiv.

Hur kan formgivare hänga med i allt det nya?

– Det är en del av designyrket att hela tiden läsa på, gå på mässor och läsa de senaste bloggarna. Livslångt lärande är en del av jobbet. Man måste se till att man förnyar sig, sedan är det individuellt hur man gör det.Oscar Liedgren, grafisk formgivare på Liedgren Design

– Jag tror inte på en designframtid där varje person kan samma sak. Det finns skolor som tar in personer med olika bakgrund och erfarenhet, och det bör finnas arbetsplatser som gör detsamma.

Vad tror du att formgivare måste kunna i framtiden?
– Allt. Men det finns några kunskaper som är eviga. Samtidskoll är en av dem, eftersom man måste kunna sätta sitt arbete i ett sammanhang. Sociala funktioner är också avgörande, vi jobbar med ett yrke som handlar om att förklara sig, att ha empati och förstå saker. Dessutom måste man kunna rita, i den meningen att man snabbt kan förmedla något till någon utan att använda ord.

Vid sidan av de eviga kunskaperna, vad mer kräver framtiden?
– Det kanske är ett vanligt svar. Men jag tror att de digitala medierna kommer att bli ännu mer betydelsefulla. Det är viktigt att ha en förståelse för den digitala världen, att dyka ner och göra sig bekväm i den. Samtidigt som vi måste ta emot de möjligheter som finns och vara okej med att världen inte kommer att se ut som den en gång gjorde.

Hur får man en förståelse för den digitala världen?
– Genom att prata med arbetskamrater, testa på allt nytt och låta projekt haverera. Kör tills du inte kan längre innan du letar upp en manual. Ted.com och Lynda.com är två bra källor för information.

Vilka program blir viktiga i framtiden?
– Jag skulle säga att redigeringsprogram som inkluderar tidsfaktorn, till exempel musik- och filmredigering, är bra att fördjupa sig i. De är fortfarande ganska linjära, men där har den grafiska formen en dimension till.

Vad anser du vara värt att kompetensutveckla sig inom?

– Ska jag koka ner det handlar det om att både vara lyhörd för det som händer och lära sig mer om det man inte kan. Den som tycker att det är onödigt att rita, ska börja rita. Man måste utveckla de delar man känner sig obekväm med och ge sig in i den värld man är rädd för.Kat Street, creative lead och rekryteringsansvarig på Crispin Porter + Bogusky Europe

– Under den senaste tiden har jag fått många frågor om vad som kommer att hända i framtiden. Ska jag vara ärlig så får det mig att flippa ut. Det finns tillräckligt med utmaningar som man knappt hinner ta tag i just nu, så att kolla för mycket in i framtiden känns lite distraherande. På vår byrå upptäcker vi vilka kunskaper som är nödvändiga efter hand. Det är därför vi gör det vi gör i dag, om fem år kanske Crispin Porter + Bogusky är ett helt annat slags byrå. 

Vad tror du att man behöver kunna i framtiden?

– Industrin går igenom en stor omorganisation just nu. Allt mer har börjat göras under samma tak och allt vi gör behöver vara interaktivt för att folk ska bli intresserade. De problem som byråerna ställs inför är desamma som designerna möter – de måste vara bredare och kunna göra mer.

– Den tid vi lever i är skrämmande på sätt och vis. Vi är mitt uppe i den digitala revolutionen och interaktivitet kommer allt mer och allt snabbare. Jag tror att det kommer att handla lite mindre om teknik och mer om interaktion i framtiden.

Vilka kunskaper kommer det att fodra av formgivare?

– Ett gott hantverk kommer alltid att vara viktigt. Men vi måste göra det bättre och snabbare. Ribban ligger redan högt, så vi behöver utmana vår förmåga. Samtidigt tror jag att vi behöver experimentera mycket mer. Vi vet inte vad som händer i framtiden, så vi kan lika gärna vara med och skapa den.

Hur kan formgivare hålla sig á jour?

– Jag tror att de måste utmana sig själva och inte vara rädda för att ta sig an projekt. De måste hitta det som motiverar dem. Överallt hör jag människor berätta om hur de blev framgångsrika, men ofta handlar det om en ren slump. Man testar många saker, utmanar sig själv och när något fungerar lär man sig snabbt och förändrar sitt arbetssätt.Moses Voigt, grafisk form­givare och creative director på Acne Art Department

– Det är omöjligt att veta för mycket. Som formgivare måste du kunna ditt hantverk, oavsett vad framtiden har att erbjuda.

Vad tror du att designers behöver kunna i framtiden?

– I dag är det många som är bra på allt och det känns som att alla kan göra allting halvbra. Om man vill kunna konkurrera i framtiden tror jag att man måste specialisera sig och hävda sig inom det området.

– Jag skulle också vilja göra skillnad på olika typer av uppdrag. Håller du på med förpackningsdesign så kommer du att behöva en förståelse för produktionsprocessen. En formgivare som paketerar en tjänst å ena sidan, behöver ha bra baskunskaper när det gäller att ta fram material för olika medier. Jag tror att man inte behöver kunna allt, utan det handlar mer om att ha förmåga att samarbeta över gränserna.

Hur menar du då?

– Vi har ärvt det gamla sättet att jobba på. I dag är du antingen formgivare eller programmerare. Det går inte att trycka in all kunskap i ett huvud, men det behövs en bättre dialog mellan rollerna. I grunden handlar allt om bra relationer.

Kommer formgivare behöva kunna några speciella verktyg och program?

– Jag tror att den aspekten inte medför några problem. Det kommer fortfarande vara väldigt viktigt att ha rätt baskunskaper, då klarar man sig alltid – resten kanske man får lämna vidare till någon annan.

Vad anser du vara värt att kompetensutveckla sig inom?

– Det är jättesvårt att svara på. Det skulle vara, förutom hantverket, att förbättra dialogen med kunden. Att till exempel läsa ekonomi, säljteknik eller en grundkurs i projektledning. Det skulle innebära att det blir lättare att kommunicera med alla delar av lägret och det måste vi bli bättre på i framtiden.Annika Berner, utbildningsansvarig för Reklam och grafisk form på Beckmans designhögskola.

– Det kommer att behövas mycket ny kunskap i framtiden eftersom samhällsförändringarna är så stora just nu.

Vad är det för kunskap?

– Förutom yrkeskunskaper behöver formgivare ha omfattande insikter i globala samhällsfrågor, kultur, miljö och etik. Vi är mitt uppe i ett paradigmskifte där nya perspektiv tar plats – och det måste du ha inblick i som formgivare.

Hur kommer det att påverka?

– Med förändringarna kommer nya sätt att se på design och kommunikation. Det påverkar hur vi reflekterar, kommunicerar och producerar. Vilket innebär att gestaltningen av budskap och varumärken också kommer att bli annorlunda. Därför behöver vi mer och djupare kunskap om samhällsfrågor, hållbar utveckling och olika kulturer.

Hur får man en djupare kunskap om hur samhället fungerar?

– Genom att aktivt delta i samhällslivet, i seminarier och genom att söka sig till miljöer och människor man normalt inte möter. Ett annat sätt är att arbeta med olika typer av uppdragsgivare.

Vad kräver branschen av era studenter?

– Man förväntar sig att studenterna kan ta fram personliga, starka, tydliga och kreativa kommunikationskoncept. De ska ha stor kunskap inom kommunikation, media och formgivning samtidigt som de ska vara bra på att kommunicera sina idéer internt och till uppdragsgivare.

Är det något speciellt man ska satsa på att vidareutbilda sig inom?

– Framför allt behöver många kvinnor i branschen satsa på att lära sig kreativt ledarskap och entreprenörskap. Annars tycker jag att det är viktigt att man själv reflekterar över vad man behöver för kunskap och vad man är intresserad av.Daniel Ilic, creative director på North Kingdom

– Det är lika viktigt att ha koll på grundreglerna inom design som att bryta mot dem. Och jag tror att mycket handlar om passionen för hantverket och känslan för detaljerna.

Vad tror du att designers behöver kunna i framtiden?

– Jag tror att de måste ha förståelse för helheten. Det gäller att förstå berättelsen, idén, konceptet och hur man sammanför det i en upplevelse – där flera medier och discipliner möts. Det handlar om att förstå interaktivt berättande och vilka möjligheter olika tekniska plattformar ger. Dessutom måste de ha koll på olika gränssnitt
och ett tekniskt kunnande för att utforska dem.

När det gäller verktyg och tekniker?

– Våra medier gör att alla discipliner möts – 3d, motion graphics, grafisk form och så vidare. Det är alltid svårt att sia om framtiden, men det känns som att det blir ännu viktigare med insikt i fler discipliner än sin egen. Tidigare var programmerare väldigt nischade och det var designers som jobbade på ytan. I dag är de samma person, ett slags hybrid.

Och när det gäller program?

– Vi har länge arbetat med framtidens tekniska plattformar, men allting förändras väldigt snabbt – och det är samma sak här. Men med tanke på vad dessa plattformar ger för möjligheter, kan det vara bra att ha ännu bättre koll på vad exempelvis Flash kan göra.

Vad är värt att kompetensutveckla sig inom?

– Att utveckla förståelsen för hur allting hänger ihop. Det handlar om att designa en idé på många olika sätt. Formen är inte bara typografi, det är allting som användarna kommer i kontakt med.

Hur kan man som formgivare hålla sig à jour?

– Det handlar mycket om att följa med i trender och det finns många inspirationskällor världen över som är tillgängliga via webben. Man får fånga upp allt, både obskyra tekniska experiment från universitet i Tokyo och inlägg från designbloggar. Det handlar om att hitta sina hjältar, sådana man kan inspireras av – men aldrig kopiera. De finns där ute.

Annons
Annons
Annons

Magasinet

magimage
magimage
2019
No4

Vi pratar med Tecken Signs | Bokstavsillustratören Sofie Björkgren-Näse | Typsnittformgivarna So-Type | Ett samtal om typografi med ATypI | Typotugg | Gutenberg till Opentype

Besök vår shop
magimage
magimage
2019
No3

Pond Designs förpackningsprocess | Tomorrow Machine och framtidens förpackningar | Avkodade förpackningar | Brobygrafiska om varumärkesbärare | Årets PIDA-vinnare | Jake Knapps Design Sprint | Laptop-test

Besök vår shop
magimage
magimage
2019
No2

Interaktiva affischer med Pangpangpang | Visual Arts resa | The Emotional Art Gallery | Galleri: The Pavilion | De formger för Times Square | Personporträtt: Åsa Kax Ideberg | TBWA moderniserar

Besök vår shop
magimage
magimage
2019
No1

Fotorealistisk 3D hos Foam Studio | Offentlig konst i 3D | Galleri med Sven Prim | Ines Alpha sminkar med 3D | The Reprap Story | Omvärldsspaning | Framtiden för 3D | Vinetiketter för världen från Karlstad

Besök vår shop
magimage
magimage
2018
No4

Personporträtt med fotografen Weroncka Gȩsicka | Illustrera med papper | Flat design | Att välja bild | Konflikt och Kreativitet | Platt formagivning tar steget in i framtiden | Så når du betraktaren | Analys av Ericssons nya logotyp

Besök vår shop
magimage
magimage
2018
No3

Så jobbar Tele2 Inhouse | Lean design för formgivare | Effektiv utomhusreklam | Galleri: Björn Persson | Inhouse: Stockholms stadsbibliotek | Anti-copying in design | Inhouse: MoMA | Intervju: Christina Knight

Besök vår shop
magimage
magimage
2018
No2

Sthlm signs handmålar | Nordblicks nya profil | Semiotik i grafiken | Galleri: Simon Hjortek | Löwengrips redesign | Designa effektiva logotyper | Att redesigna eller ej | Nystartade studion Ulmaja Wilsson | Vi testar Loupedeck

Besök vår shop