Samarbete minskar etiketters miljöpåverkan

TEXT 

Mette Rosencrantz

ÄNDRAD 

2015-01-30

 | 

PUBLICERAD 

2015-01-30

lor_new

Kosmetikjätten L’Oreal och etikettleverantören Avery Dennison har inlett ett samarbete för att identifiera och minska förpackningsetiketters miljöpåverkan under hela livscykeln.

I ett första steg har Avery Dennison Greenprint, ett verktyg för livscykelanalys som lanserades 2010, resulterat i en utvärdering som visar hur tunnare etikettmaterial kan reducera miljöpåverkan.

– Vi tror på en hållbar försörjningskedja, det är inbyggt i vår affärsidé, men vi kan inte arbeta ensam. Det är viktigt att alla i värdekedjan samarbetar – materialleverantörer, tryckare, konsumenter och återvinnare, säger David Wolbach, vice vd, Packaging Hair, L’Oreal Americas.

loreal

Enligt L’Oreal identifierar Greenprint-metoden etikettmaterialet inifrån och ut, från råvaruutvinning till tillverkning och användning. Med det tillvägagångssättet identifieras var den största miljöpåverkan finns och hur det ska förändras.

Metoden har guidat L’Oreal att förändra etikettlösningarna för några av sina ledande produkter. Bland annat har bytet av material från Avery Dennison Global Co-Ex-film till Global MDO reduceret miljöpåverkan radikalt genom kategorier som fossila material, vattenanvändning, energianvändning, utsläpp av växthusgaser och fast avfall.